header image

DIVERSE WETTEN

klik hier voor de Wet MAS

De Wet Maritieme Beveiliging

De Wet Maritieme Zones

De resolutie m.b.t. Aanvaringen en Aandrijvingen

Klik hier voor de beschikking inzake aanpassing bakengelden 

Regeling Vergunningsvoorwaarden veerbootdiensten 2009

Beschikking van 13 oktober 2008 houdende aanpassing heffing Loodstarieven

Decreet Havenwezen 1981

Decreet Loodswezen 1981

Wet instelling Kustwacht Suriname 

Toetreding tot MARPOL

Toetreding Suriname tot SOLAS

Wet toetreding tot STCW

Wijziging Zeevisserijdecreet

Loodsdienstreglement

Zeevisserij wet

Kustvisserij besluit

Maritieme Afbakening tussen Suriname en Frans Guyana

Regeling Binnen- en Kustvaart

Wet Openbare Vervoersmiddelen te water

Wijziging Zeevisserijdecreet

Wijziging van het Surinaams Wetboek van Koophandel

Staatsloodsexamen

Surinaams Schepelingsbesluit

Monsteringsbesluit

Scheepsregisterbesluit 

Scheepsdagboekenbesluit

Surinaams Strandvonderijbesluit

Strandvonderij uitvoeringsbesluit

Besluit tot regeling der meting van schepen

Scheepvaart verordening 1961

Scheepvaartverordening

Beschikking richtlijnen gronduitgifte Estuariene beheersgebieden

Natuurbeschermingsbesluit Galibi

Beschikking beheersing Noord-Coronie

Natuurbeschermingsbesluit

Beschikking Beheersgebied Bigi Pan

Besluit Mijnbouwinstallaties

Wet Overdracht passagiers- en bemanningslijsten

Milieuraamwet

Het zeeaanvaringsreglement


DIVERSE VERDRAGEN

Wet goedkeuring verdrag van Basel

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974.

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL).

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW).

International Convention on Load Lines (LL), 1966

International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION, 1969)

Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), 1965

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LC), 1972 (and the 1996 London Protocol)

Convention on the International Maritime Organization 

Voor meer informatie inzake IMO Conventies

DIVERSE CODES

Veiligheidscode voor Caribische vrachtvervoer

Veiligheidscode voor kleine commerciële schepen