De navolgende documenten dienen geüpload te worden:

  1. Een figuratieve kaart van het perceel waar het waterwerk gebouwd zal worden;
  2. Een bouwplan / ontwerptekening en een situatietekening;
  3. Een contact nummer / gegevens v/d aanvrager;
  4. Een recent GLISS uittreksel van het kantoor van de Bewaarder,voorheen hypotheekkantoor;
  5. Een recent uittreksel en nationaliteits verklaring uit het bevolkingsregister;
  6. Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (K.K.F.) in geval van een bedrijf.