MELDPLICHT

In gevolge de artikelen 5 en 15 lid 1 van het Decreet Havenwezen 1981 (SB 1981 no.86) dienen alle schepen kleiner dan 50 bruto register ton, wanneer zij vanuit de buitenboei de haven van Paramaribo of de Corantijnrivier binnen varen, zich te melden bij de Maritieme Autoriteit Suriname door informatie te verschaffen via:

 • VHF channel 12 of 16, or
 • Telefoon: 597 474575/597 231585 (Corantijn-Nickerie), or
 • Cel/Mobiel: 597 8168461

Voorts dient u elke scheepsbeweging van uw vaartuig in de haven en bij vertrek aan de MAS te rapporteren via eerder vermelde middelen (VHF of telefoon).

Op deze pagina vindt u alle nodige formulieren:

 1. Het Meldplicht-formulier (Notice of arrival form)
  Dit formulier is bestemd voor vaartuigen kleiner dan 50 BRT die niet loodsplichtig zijn zoals zeiljachten en schoeners (Braziliaanse).
 2. Het Maritieme Gezondheidsverklaringsformulier (Maritime health  declaration form)
  Dit formulier is bestemd voor alle vaartuigen die de Surinaamse havens aandoen.
 3. Het Bemanningslijst-formulier (Crew list form)
  Dit is bestemd voor de zeevissersvaartuigen van de registratie categorie SK; SA; SB en SC.
 4. COVID-19 form

MELDPLICHT FORMULIER (NOTICE OF ARRIVAL FORM)

Ship particulars and contact details
This document is issued in accordance with the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), 1965.
Dit document wordt verstrekt in overeenstemming met het Verdrag inzake het Faciliteren van het Internationale Zeeverkeer, 1965.

Agent of ship at intended port of arrival

Port and port facility information

Additional information

Information to be summitted at the Maritime Authority Suriname not later than two (2) days at arrival in port.

MARITIEME GEZONDHEIDSVERKLARINGSFORMULIER
(MARITIME DECLARATION OF HEALTH FORM)

Maritime Declaration of Health form (Maritieme Gezondheidsverklaringsformulier)

Agent of ship at intended port of arrival

Upon request of the competent authority at the port of arrival, list crew members, passengers or other persons who have joined ship/vessel since international voyage began or within past thirty days, which ever is shorter, including all ports/countries visited in this period (add additional names to the attached schedule):

Health questions

Note: In the absence of a surgeon ,the master should regard the following symptons as grounds for suspecting the existence of a disease of an infectious nature :

Fever, persisting for several days or accompanied by (!) prostration (!!) decreased conciousness; (!!! ) glandular swelling; (!V) jaundice; (V) cough or shortness of breath; (V!) unusual bleeding; or (V!!) paralysis.

With or without fever: (!) any acute skin rash or eruption (!!) severe vomiting (other than sea sickness); (!!! ) severe diarrhoea; or (!V) recurrent convulsions.

HET BEMANNINGSLIJST FORMULIER (CREW LIST FORM)

This document is Issued in accordance with the provisions under article 15 paragraph 1 sub a. of the “Sea fishery Act 1980(S.B. 1980
no144) – Dit document wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 15 lid 1 sub a. van de “zeevisserijwet 1980(S.B. 1980 no.144)”


COVID-19 FORM

Questions related to the novel Coronavirus (COVID-19)

If “YES” or “Other” please tick off in the Colum “Symptoms” in COVID-19 Form (2)


Provide body temperature information of each crew member and Passenger of measurement(s) taken within the last 24 hours by filling out COVID-19 form 2