BELOODSINGEN

De afdeling Pilot Services

Deze afdeling houdt zich bezig met het beloodsen van zeeschepen. Loodsen is het leiden van een schip door de smalle en ondiepe vaarwegen van de Surinaamse rivieren. Een Rivierloods begeleidt schepen binnen de kust van Suriname, van de Suzanna-vallei tot Paranam en een Diepzeeloods begeleidt schepen zowel binnen de Surinaamse rivieren als de kust; dit is van zee naar Paranam en/of Nieuw-Nickerie.

De taak van de Loods aan boord van het schip is het geven van aanwijzingen aan de kapitein tijdens het varen. Vanaf de brug geeft de Loods onder toezicht van de gezagvoerder opdrachten aan de Stuurman. Opdrachten zijn alle mondelinge opdrachten die door de Loods aan de Stuurman worden gegeven. De Kapitein heeft de algemene leiding over het schip. Volgens voorschrift dienen opdrachten aan de roerganger via de Kapitein van het vaartuig te worden gegeven.

Aan boord van het schip gebruikt de Loods gereedschappen en instrumenten om te loodsen. De instrumenten zijn hulpmiddelen bij het navigeren (de weg vinden op de rivier). De afdeling Loodsdiensten moet zich tijdens het beloodsen houden aan internationale wettelijke voorschriften voor de eigen veiligheid en de veiligheid van het bedrijf, namelijk de door de MAS ondertekende internationale verdragen met internationale organisaties over het beloodsen van schepen.