KEUREN VAN VAARTUIGEN

Surinaamse vaartuigen die de Surinaamse wateren bevaren dienen op basis van het Binnenaanvaringsreglement (GB 1951 no. 165), het Zeeaanvaringsreglement (GB 1951 no. 46), de Zeevisserij wet (S.B. 1980 no. 144) en het Kustvisserij besluit (S.B. 1981 no. 166), de Regeling vergunningsvoorwaarden veerbootdiensten (S.B. 97no. 73) en de Regeling Vergunningsvoorwaarden Veerbootdiensten 2009, aan bepaalde eisen te voldoen.  Ter garandering van de veiligheid dienen alle vaartuigen daarom jaarlijks door de MAS te worden gekeurd. 

AANVRAAG FORMULIER KEURING/REGISTRATIE VAARTUIGEN

AANVRAAG FORMULIER KEURING/REGISTRATIE VAARTUIGEN

Vaartuiggegevens

Opmerking
Een aanvraag dient minimaal een week van te voren ingediend te worden.
Het vaartuig dient zich te bevinden op een plaats die veilig bereikbaar is voor de inspectie.