header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.06/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER - DIJKVELDBANK
BAKEN D1 VERVANGEN

Met referte naar BaZ no.05/2015, betreffende het aangevaren baken (wadpaal) D1 op de Dijkveldbank, wordt ter algemene kennis gebracht dat:

Het baken is vervangen door rode boei D1 (Iso.R.8s).

Position in WGS’ 84
Latitude:
05˚ 44’ 07.324” N
Longitude:
055˚ 06’ 45.041” W

Er zijn wijzigingen op de nautische kaart 2218, gaarne kaart correctie doorvoeren:

1. Verwijdering van baken symbool “D1”(Iso.R.4s);
2. Naamwijziging van baken “D3” naar boei “D1”.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.04/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – NABIJ JODENSAVANNA
OPHEFFING LOODSPLICHT

Met referentie naar BaZ no.40/2014, betreffende Loodsplicht tijdens het passeren van de nieuwe brug nabij Jodensavanna, wordt ter algemene kennis gebracht dat de Loodsplicht met ingang van 23 januari 2015 is opgeheven.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.01/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE ONDERZOEK

Het onderzoeksvaartuig “MV STENA DRILLMAX” (DRILLSHIP) zal exploratie onderzoek van februari - juni 2015 uitvoeren op 180 km verwijderd van de kust van Suriname in blok 53. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                        WGS 84
           Latitude               Longitude
1  07° 36' 30.918”N   55° 40' 44.000”W
2  07° 35' 58.362”N   55° 40' 44.093”W
3  07° 35' 58.461”N   55° 41' 16.721”W
4  07° 36' 31.017”N   55° 41' 16.622”W

Communicatie geschiedt op alle internationale VHF kanalen frequentie 149.3 tot 163.75 MHz en op MF frequentie 1.6 tot 30 MHz.

Voor de veiligheid en het vlot verloop van dit onderzoek dient u op ten minste 500 (vijfhonderd) meters uit de buurt van het vaartuig te blijven.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.5/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER - DIJKVELDBANK
BAKEN D1 AANGEVAREN

Het baken (wadpaal) D1 op de Dijkveldbank is aangevaren.


Coördinaten Baken D1: 05° 44’ 07.63ˮ N - 055° 06’ 45.03ˮ W

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 02/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MARKERINGEN NABIJ KLAVERBLAD IN DE SURINAMERIVIER

Vanaf 14 januari 2015 zijn er twee bijzondere markeringen in de Surinamerivier nabij Klaverblad geplaatst.


Naam         Positie in Datum: WGS'84                  Kleur     Karakter         Type
K-1       05° 40’ 32.538”N - 055° 01’ 36.032”W     Geel       Iso.Y.8s         Boei
K-3       05º 40' 05.367"N - 055º 01' 55.843"W     Geel       Iso.Y.4s         Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER NABIJ DE NIEUWE BRUG TE JODEN SAVANNA
DOORVAARTOPENING TIJDELIJK GESLOTEN

Hierbij word ter algemene kennis gebracht dat vanwege werkzaamheden aan de nieuwe brug te Joden Savanna over de Surinamerivier, de doorvaartopening op zaterdag 3 januari 2015 vanaf 08:00 uur tot en met 17:00 uur gesloten zal zijn voor de scheepvaart.


De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER –RAC A RAC,PARANAM
LAADWERKZAAMHEDEN

In de periode van vrijdag 10 tot vrijdag 24 oktober 2014 zullen laadwerkzaamheden gedurende 24 uren worden uitgevoerd te Rac A Rac, bezuiden Paranam. Er zullen ronde houtblokken worden overgeladen van een barge naar het schip MV Ocean Trader 1.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MAROWIJNERIVIER
RECREATIE ZONE

Op vrijdag 10 oktober 2014 zullen op de Marowijnerivier nabij Albina watersport activiteiten
plaatsvinden tussen 06.00 uur tot 18.00 uur.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 42/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER - BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

Met referentie naar BaZ no.41/2014, betreffende het bergen van de gezonken ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat de bergingswerkzaamheden met twee weken zullen worden verlengd tot 6 oktober 2014.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 41/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER - BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

In de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker vindt de berging plaats van de gezonken Barge K110.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO 40/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCEEPVAART
SURINAMERIVIER – NABIJ JODENSAVANNE
SCHEEPVAART REGELING GEDURENDE DE BOUW VAN DE NIEUWE BRUG
TE JODEN SAVANNE

Voor het garanderen van en veilige passage, gedurende de bouw van de nieuwe brug te Jodensavanne is de MAS genoodzaakt de onderstaande procedures per ingaande 12 september 2014 in te stellen.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – NIEUWE HAVEN
LAADWERKZAAMHEDEN

Momenteel vinden er laadwerkzaamheden plaats op dekschuit “Ventura Trader” bij Nieuwe Haven terminal (positie 05° 48’ 43.94” N - 055° 09’ 57.23” W). Deze operatie zal duren tot en met dinsdag 19 augustus 2014 en wordt geassisteerd door de M/V “Eastern Bay”.

Communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
DIEPTEMETINGEN SURINAMERIVIER MONDING - COMMEWIJNE RIVIER

Het opmetingsvaartuig “PASISI” zal vanaf 18 augustus tot en met 5 september 2014 dieptemetingen verrichten.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER - BOOMAKKER
ONTLADINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN PONTON

Met referentie naar BaZ No.35/2014, betreffende de gezonken geladen ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat er momenteel ontladingswerkzaamheden op de ponton (positie 05°51,9”N 54°38,4”W) plaatsvinden. De operatie duurt tot donderdag 7 augustus 2014.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COMMEWIJNERIVIER – RUST EN WERK
BOTENRACE

Op zondag 10 augustus 2014 zal van 10.00 uur tot en met 13.00 uur, een botenrace plaatsvinden te Rust en Werk.

Het gebied wordt gemarkeerd door twee rode ballen in de navolgende posities:
Bal 1: 05° 54’ 06.00” N - 55° 03’ 54.00” W
Bal 2: 05° 54’ 04.50” N - 55° 03’ 44.00” W (WGS 84)

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.