header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.33 /2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
STREMMING VAARGEUL OPGEHEVEN

Met referte aan BaZ no.31/2017T, betreffende het aan de grond geraakte vaartuig Marine Prince op positie 05°59’.326 N 055°12’.978 W ter hoogte van boei S6, wordt bekendgemaakt dat de stremming van de vaargeul is opgeheven vanwege het vertrek van het vaartuig Marine Prince.

NOTICE TO MARINERS NO.33 /2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
OBSTRUCTION FAIRWAY REMOVED

With reference to NtM no.31/2017T, regarding the vessel Marine Prince which has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W in the vicinity of buoy S6, the public is informed that the fairway is no longer obstructed, due to the departure of the vessel Marine Prince .

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ no.31/2017T, betreffende het aan de grond geraakte vaartuig Marine Prince op positie 05°59’.326 N 055°12’.978 W ter hoogte van boei S6, wordt het volgende bekendgemaakt:

Op donderdag 29 juni 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen om 6:00 uur ’s morgens aanvangen en zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Houtblokken zullen worden overgeladen van Marine Prince naar twee duwboten genaamd Kentley en Kuldipsingh 01 met barges en het vaartuig Orion Trader.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude        Longitude
A            05° 59'.269 N   055° 13'.002 W
B            05° 59'.342 N   055° 12'.877 W
C            05° 59'.403 N   055° 12'.912 W
D            05° 59'.329 N   055° 13'.037 W

De duwboten Kentley en Kuldipsingh 01 en het vaartuig Orion Trader zullen af en aan varen vanuit het werkgebied naar “Kuldipsingh Port Facility’’ (05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) en terug. Deze vaartuigen zullen tijdens de werkzaamheden beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.32 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

With reference to NtM no.31/2017T, regarding the vessel Marine Prince which has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W in the vicinity of buoy S6, the public is informed as follows:

On Thursday June 29th, 2017 ship to ship transfer will take place. Activities will start at 6:00 am and will be carried out day and night. Wood logs will be transferred from the Marine Prince to the tugboats Kentley and Kuldipsingh 01 with barges and the vessel Orion Trader,

The operation area is indicated with the following coordinates

WGS ‘84       Latitude          Longitude
A               05° 59'.269 N   055° 13'.002 W
B               05° 59'.342 N   055° 12'.877 W
C               05° 59'.403 N   055° 12'.912 W
D               05° 59'.329 N   055° 13'.037 W

The tugboats Kentley and Kuldipsingh 01 and the vessel Orion Trader will be navigating off and from the operation area to “Kuldipsingh Port Facility’’ (05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W). The vessels will be restricted in maneuverability during operation

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
SCHIP AAN DE GROND

In de monding van de Surinamerivier nabij boei S6A is het vaartuig Marine Prince aan de grond geraakt op positie 05°59’.326 N 055°12’.978 W.
De vaargeul nabij het schip is momenteel gestremd, waardoor passage van diep geladen schepen niet mogelijk is.

Bovengenoemde locatie heeft aan westelijke zijde van de vaargeul een diepte van 2,9 meters bij laagwater. Vaartuigen met minder diepgang kunnen aan westelijke zijde op vijftig (50) tot honderd meters (100 m) afstand van het vaartuig Marine Prince passeren met in achtneming van het getij op desbetreffend tijdstip en underkeel clearance van 0,3 meters.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en een afstand van 50 meters van het vaartuig Marine Prince te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.31/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
SHIP AGROUND

In the entrance of the Suriname River near buoy S6A the vessel Marine Prince has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W.
The fairway near the ship is currently obstructed and passage is not possible in the area mentioned above.

In the above-mentioned area the depth on the west side of the fairway is 2.9 metres at low water. Ships and crafts with less draught can pass on the west side at a distance of fifty (50 m) up to one hundred metres (100m) from the vessel Marine Prince and take in to account the tidal height at time of passage and underkeel clearance of 0.30 metres.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance of 50 metres from the Marine Prince.

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
DIJKVELD – NIEUWE HAVEN
TEST ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 25 juni 2017 zal een test zwemmarathon in de Surinamerivier worden gehouden.

Het testgebied ligt dicht bij de vaargeul van de Surinamerivier tussen Marina Durga
(5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) en Nieuwe Haven ( 05° 48’.617 N - 055° 09’.945 W).

De zwemmers worden begeleid door een volgboot genaamd “PASISI” en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 08:00 uur s ’morgens tot 13:00 uur s ’middags gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.29 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
DIJKVELD – NIEUWE HAVEN
SWIMMING TEST MARATHON
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday, June 25th, 2017, a Swimming test marathon will be held in the Suriname River

The exercise area lies within the fairway of the Suriname River between Marina Durga
(5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) and Nieuwe Haven (05° 48’.617 N - 055° 09’.945 W).

Swimmers will be escorted by the vessel “PASISI” and other volunteers.

The above mentioned area will be temporary closed to all shipping between 08.00 AM - 13.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
MILIEU ONDERZOEK

Van 26 juni tot 1 september 2017 zal het onderzoeksvaartuig MV GLADYS MC CALL een milieu onderzoek verrichten voor de Kust van Suriname in het gebied vanaf de monding van de Marowijnerivier tot de monding van de Corantijnrivier en in het noorden tot een afstand van één en dertig Nautische Mijlen (31 NM). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:


                     WGS’ 84
         Latitude            Longitude
    06°15.034'N        057°04.377’W
    05°59.598’N        057°08.164’W
    06°15.245’N        053°49.698’W
    05°50.729’N        053°56.884’W

 
De MV GLADYS MC CALL zal alleen gedurende daglicht werkzaamheden uitvoeren. Het schip zal onderzeese operaties uitvoeren met apparatuur die wordt ingezet op de zeebodem en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van anderhalf Nautische Mijlen (1.5 NM) van het schip “MV GLADYS MC CALL ”.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16.

Contact persoon:
Vessel Master, Capt. Mike Toussaint
Telefoon: +881641479419
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.28/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
ENVIRONMENT BASELINE SURVEY

From June 26th till September 1st 2017 the survey vessel “MV GLADYS MC CALL” will conduct an environment baseline survey along the Coast of Suriname in the area between the entrance at the Marowijne and Corantijn River and in the North till a distance of thirty one Nautical Miles (31 NM). The research area has the following coordinates:

                  WGS’ 84
       Latitude            Longitude
  06°15.034'N      057°04.377’W
  05°59.598’N      057°08.164’W
  06°15.245’N      053°49.698’W
  05°50.729’N      053°56.884’W

 

The “MV GLADYS MC CALL” willl only be conducting her activities during daylight. The vessel will be conducting sub-sea operations with equipment deployed to the sea bed and will be restricted in maneuverability during operation.

Vessels are required to keep a safe distance of one and a half Nautical Miles (1.5 NM) from the ship “MV GLADYS MC CALL”.

Communication is through the VHF channel 16.

Person of contact:
Vessel Master, Capt. Mike Toussaint
Phone: +881641479419
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 juni 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 16 juni 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 17 juni 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.27/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of June, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 16th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On June 17th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
CORANTIJNRIVIER
GEZONKEN DEKSCHUIT MET HIJSKRAAN

Aan de linkeroever van de Corantijnrivier tussen Moleson kreek en Bonaparte eiland is er een dekschuit met hijskraan gezonken. De hijskraan is alleen zichtbaar en steekt zes meters (6m) boven hoogwater uit.
De positie van de hijskraan is 05°45’.105 N 57°10’.843 W en is tijdelijk geel verlicht met lichtkarakter Fl(2)5s.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en andere watergebruikers een veilige afstand van honderd meters (100m) te houden van de positie.

NOTICE TO MARINERS NO.26/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CORANTIJN RIVER
SUNKEN BARGE WITH CRANE

At the left riverbank of the Corantijn River between Moleson creek and Bonaparte Island a barge with a crane sank. The crane only is visible and protrudes six metres ( 6m) above high water.
The position of the crane is 05°45’.105 N 57°10’.843 W and is temporary illuminated with a yellow light with light character Fl(2)5s.

For safety reasons, all ships and other users are required to keep a safe distance of one hundred metres (100 m) from the position.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 20 tot en met donderdag 25 mei 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Houtblokken zullen worden overgeladen van de barge KE1001, die door de duwboot Kuldipsingh 01 wordt geassisteerd naar de MV Pretty Sight.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84        Latitude     Longitude
Rac A Rac
A               5° 37.444'N    55° 3.465'W
B               5° 37.251'N    55° 3.486'W
C               5° 37.025'N    55° 2.806'W
D               5° 37.159'N    55° 2.750'W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.25/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 20th till Thursday 25th of May, 2017, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac. Round logs will be transferred from barge KE1001, which will be assisted by the tugboat Kuldipsingh 01, to the MV Pretty Sight.

The operation area is indicated by the following coordinates

WGS ‘84    Latitude      Longitude
Rac A Rac
A             5° 37.444'N    55° 3.465'W
B             5° 37.251'N    55° 3.486'W
C             5° 37.025'N    55° 2.806'W
D             5° 37.159'N    55° 2.750'W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
BOEI S1 VERWIJDERD

Met referte aan BaZ no.19/2017P, betreffende de gewijzigde betonning in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt ter algemene kennis gebracht dat boei S1 is verwijderd.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.23/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
BUOY S1 REMOVED.

With reference to NtM no.19/2016T, regarding the change in buoys at the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6, the public is informed that buoy S1 has been removed.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 april 2017 zal het vaartuig MV Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 26 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.22/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of April, 2017 the vessel MV Industrial Aim shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 25th , 2017 between 05:00 am – 06:00 pm and
2. On April 26th , 2017 between 06:00 am – 06:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.21/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 22 tot en met donderdag 27 april 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Houtblokken zullen worden overgeladen van de barge KE1001, die door de duwboten Kuldipsingh 01 / 02 wordt geassisteerd naar de MV Latika Naree.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84           Latitude            Longitude
Rac A Rac
A                  05° 37.444'N     055° 03.465'W
B                  05° 37.251'N     055° 03.486'W
C                  05° 37.025'N     055° 02.806'W
D                  05° 37.159'N     055° 02.750'W

Tijdens de operatie zullen de Kuldipsingh 01 / 02 beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen


NOTICE TO MARINERS NO.21 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAMERIVER, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 22nd till Thursday 27th of April 2017, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac. Logs will be transferred from barge KE1001, assisted by the tugboats Kuldipsingh 01 / 02, to the MV Latika Naree.

The operation area is indicated by the following coordinates

WGS ‘84          Latitude           Longitude
Rac A Rac
A                05° 37.444'N      055° 03.465'W
B                05° 37.251'N      055° 03.486'W
C                05° 37.025'N      055° 02.806'W
D                05° 37.159'N      055° 02.750'W

During this operation the Kuldipsingh 01 / 02 will be limited maneuverability.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 april 2017 zal het vaartuig Motion Scan vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 16 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 17 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.20/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of April, 2017 the vessel Motion Scan shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 16th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On April 17th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER
BETONNING GEWIJZIGD

Met ingang van 11 april 2017 is de betonning in de monding van de Surinamerivier gewijzigd naar het volgende:

Naam        Positie in Datum: WGS'84      Kleur     Karakter     Type   Status
S6       06° 00’.401 N – 55° 12’.921 W  groen    Iso.G.4s     Boei   verschoven
S1       05° 59’.469 N – 55° 13’.007 W  rood     Fl (2).R.6s  Boei   nieuw
S6A     05° 59’.299 N – 55° 12’.953 W  groen    Fl (2).G.6s  Boei   nieuw

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.19/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER
MODIFIED BUOYS

As of April 11th, 2017, the buoys at the entrance of the Suriname River are changed to the following:

Name   Position in datum: WGS‘84          Colour   Character     Type   Status
S6       06° 00’.401 N – 55° 12’.921 W   green    Iso.G.4s      Buoy   moved
S1       05° 59’.469 N – 55° 13’.007 W   red       Fl (2).R.6s   Buoy   new
S6A     05° 59’.299 N – 55° 12’.953 W   green    Fl (2).G.6s   Buoy   new

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op zaterdag 8 april 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Moengo Haven richting Alkmaar, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 06:00 – 18:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 17/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N6 VERVANGEN

Met referte aan BaZ no.15/2017T, betreffende het beschadigde baken N6, wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken vervangen is door een groene boei N6, op de positie:

Naam    Positie in datum: WGS‘84            Kleur    Karakter      Type
N6      05° 58’.880 N – 57° 00’.870W    Groen     Iso.G.8s    Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO. 17/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N6 REPLACED

With reference to NtM no.15/2017T, regarding the damaged beacon N6, the public is hereby informed that the beacon is replaced by buoy N6 in the position:

Name    Position in datum: WGS‘84         Colour    Character     Type
N6       05° 58’.880 N – 57° 00’.870W   Green       Iso.G.8s     Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned