header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.50/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 9 september tot en met dinsdag 19 september 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen tussen de vaartuigen MV Nalinee Naree en MV Oriental Apoera.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude         Longitude
  A          06° 15'.562 N   055° 04'.593 W
  B          06° 15'.564 N   055° 05'.135 W
  C          06° 15'.021 N   055° 05'.137 W
  D          06° 15'.019 N   055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.50/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 9th till Tuesday 19th of September 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred among the vessels MV Nalinee Naree and MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude         Longitude
    A         06° 15'.562 N   055° 04'.593 W
    B         06° 15'.564 N   055° 05'.135 W
    C         06° 15'.021 N   055° 05'.137 W
    D         06° 15'.019 N   055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.49/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
CORANTIJNRIVIER
VERBODEN ANKERGEBIED

Twee onderwater telecommunicatie kabels bevinden zich in het gebied tussen Springland en Bluffpunt in de Corantijnrivier. Het gebied dat is aangegeven door de onderstaande posities wordt hierdoor tot “verboden ankergebied” verklaard.

WGS ‘84    Latitude        Longitude
A            05° 54.976'N   057° 08.380'W
B            05° 54.331'N   057° 08.171'W
C            05° 55.721'N   057° 04.558'W
D            05° 55.977'N   057° 04.467'W

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.49/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CORANTIJN RIVER
NO ANCHORING AREA

There are two submarine telecommunication cables located in the area between Springland and Bluffpunt in the Corantijn River. The area, indicated by the following positions, is hereby declared as “no anchoring area”.

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A             05° 54.976'N   057° 08.380'W
B             05° 54.331'N   057° 08.171'W
C             05° 55.721'N   057° 04.558'W
D             05° 55.977'N   057° 04.467'W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 31 augustus en 1 september 2017 zal het vaartuig MT STAATSOLIE V vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 31 augustus 2017 tussen 04:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 1 september 2017 tussen 07:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.48/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 31st of August and 1st of September, 2017 the vessel MT STAATSOLIE V shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 31st , 2017 between 04:00 am – 06:00 pm and
2. On September 1st, 2017 between 07:00 am – 05:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 29 en 30 augustus 2017 zal het vaartuig MT STAATSOLIE V vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 29 augustus 2017 tussen 04:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 30 augustus 2017 tussen 07:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.47/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 29th and 30th of August, 2017 the vessel MT STAATSOLIE V shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 29th, 2017 between 04:00 am – 06:00 pm and
2. On August 30th, 2017 between 06:00 am – 05:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 27 en 28 augustus 2017 zal het vaartuig MV CARIBBEAN TRADER 00643 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 27 augustus 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 28 augustus 2017 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.46/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 27th and 28th of August, 2017 the vessel MV CARIBBEAN TRADER 00643 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 27th , 2017 between 05:00 am – 05:00 pm and
2. On April 28th , 2017 between 06:00 am – 05:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte naar BaZ NO.41/2017T, betreffende overlaadwerkzaamheden van houtblokken van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Atlantis Pride voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verlengd tot 27 augustus 2017.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84 Latitude Longitude
A 06° 15'.562 N 055° 04'.593 W
B 06° 15'.564 N 055° 05'.135 W
C 06° 15'.021 N 055° 05'.137 W
D 06° 15'.019 N 055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

 

NOTICE TO MARINERS NO.45/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP TRANSFER

With reference to NtM NO.41/2017T, regarding ship to ship transfer of round logs from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Atlantis Pride off the coast of Suriname, the public is informed that the transfer operations will be extended until the 27th of August 2017.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84 Latitude Longitude
A 06° 15'.562 N 055° 04'.593 W
B 06° 15'.564 N 055° 05'.135 W
C 06° 15'.021 N 055° 05'.137 W
D 06° 15'.019 N 055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 19 en 20 augustus 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 19 augustus 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 20 augustus 2017 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO.44/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 19th and 20th of August, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 19th, 2017 between 05:00 am – 05:00 pm and
2. On August 20th, 2017 between 06:00 am – 05:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte naar BaZ NO.41/2017T, betreffende overlaadwerkzaamheden voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verlengd tot 16 augustus 2017.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.43/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP TRANSFER

With reference to NtM NO.41/2017T, regarding ship to ship transfer off the coast of Suriname, the public is informed that the transfer operations will be extended until the 16th of August 2017.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 augustus 2017 zal de MV Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 augustus 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 11 augustus 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.42/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 10th and 11th of August, 2017 the MV Industrial Aim shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 10th , 2017 between 05:00 am – 05:00 pm and
2. On August 11th , 2017 between 06:00 am – 06:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zondag 6 tot en met donderdag 10 augustus 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Atlantis Pride.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude           Longitude
A             06°15'.562 N    055° 04'.593 W
B             06°15'.564 N    055° 05'.135 W
C             06°15'.021 N    055° 05'.137 W
D             06°15'.019 N    055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.41/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Sunday 6th till Thursday 10th of August 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Atlantis Pride.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude       Longitude
A            06°15'.562 N    055°04'.593 W
B            06°15'.564 N    055°05'.135 W
C            06°15'.021 N    055°05'.137 W
D            06°15'.019 N    055°04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 40/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER –CAROLINA TOT JODEN SAVANNA
BETONNING GEWIJZIGD

Met verwijzing naar BAZ 13/2015 is met ingang van 20 juli 2017 de betonning in de Surinamerivier nabij Carolina en Jodensavanna alsvolgt aangepast. :

Naam       Positie in Datum: WGS'84                Kleur           Karakter       Type
G1           05° 27’.107 N – 54° 59’.668 W         Geel            Fl.Y.4s          Boei
G2           05° 27’.083 N – 54° 59’.667 W         Geel            Fl.Y.4s          Boei
CA1         05° 27’.111 N – 54° 59’.663 W         Rood           Iso.R.8s        Boei
CA2         05° 27’.111 N – 54° 59’.646 W         Groen                             Boei
JS1          05° 25’.460 N – 54° 59’.137 W         Rood           Iso.R.4s        Boei
JS3          05° 25’.298 N – 54° 59’.059 W         Rood           Iso.R.8s        Boei
JS5          05° 24’.951 N – 54° 58’.880 W         Rood           Iso.R.4s        Boei

• Boei G1 en G2 markeren de obstakels nabij de Oude Carolina brug.
• Boei CA1 en CA2 markeren de doorvaart route van de Oude Carolina brug.
• Boei JS1, JS3 en JS5 markeren de vaarroute naar Jodensavanna.


De overige regelingen blijven van kracht.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO. 40/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER - CAROLINA TO JODENSAVANNA
MODIFIED BUOYS

With reference to NtM 13/2015 as of July 20th, 2017, the buoys in the Suriname River near Carolina and Jodensavanna have been modified to the following:

Name          Position in datum: WGS‘84             Colour       Character           Type
G1              05° 27’.107 N – 54° 59’.668 W       Yellow         Fl.Y.4s              Buoy
G2              05° 27’.083 N – 54° 59’.667 W       Yellow         Fl.Y.4s              Buoy
CA1            05° 27’.111 N – 54° 59’.663 W       Red            Iso.R.8s             Buoy
CA2            05° 27’.111 N – 54° 59’.646 W       Green                                  Buoy
JS1             05° 25’.460 N – 54° 59’.137 W       Red            Iso.R.4s             Buoy
JS3             05° 25’.298 N – 54° 59’.059 W       Red            Iso.R.8s             Buoy
JS5             05° 24’.951 N – 54° 58’.880 W       Red            Iso.R.4s             Buoy

• Buoy G1 and G2 are marking the obstacles near the old Carolina Bridge.
• Buoy CA1 and CA2 are marking the transit route near the old Carolina Bridge.
• Buoy JS1, JS3 and JS5 are marking the passage route to Jodensavanna.


All other provisions remain in effect.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van dinsdag 25 juli tot en met zaterdag 29 juli 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Imperator.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude         Longitude
A           06° 15'.562 N   055° 04'.593 W
B           06° 15'.564 N   055° 05'.135 W
C           06° 15'.021 N   055° 05'.137 W
D           06° 15'.019 N   055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.39/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Tuesday 25th till Saturday 29th of July, 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Imperator.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84        Latitude          Longitude
A            06° 15'.562 N    055° 04'.593 W
B            06° 15'.564 N    055° 05'.135 W
C            06° 15'.021 N    055° 05'.137 W
D            06° 15'.019 N    055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 19 en 20 juli 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 19 juli 2017 tussen 05:00 – 13:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 20 juli 2017 tussen 06:00 – 16:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.38/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 19th and 20th of July, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 19th 2017 between 05.00 am – 13.00 pm and
2. On July 20th 2017 between 06.00 am – 16.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
VERPLAATSING VAN BOEI S6A

Met referte aan BaZ no.19/2017P, betreffende de gewijzigde betonning in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt ter algemene kennis gebracht dat met ingang van 14 juli 2017 boei S6A is verplaatst naar de volgende positie:

Naam  Positie in Datum: WGS'84      Kleur    Karakter   Type    Status
S6A      05° 59’.302 N - 055° 12’.959 W  groen   Fl (2).G.6s   Boei     verschoven

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.37/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
BUOY S6A MOVED

With reference to NtM no.19/2017P, regarding the change in buoys at the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6, the public is informed that as of July 14th 2017, the buoy S6A is moved to the following position:

Name  Position in datum: WGS‘84     Color  Character  Type  Status
S6A      05° 59’.302 N - 055° 12’.959 W   green  Fl (2).G.6s   Buoy  moved

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 7 en 8 juli 2017 zal het vaartuig Motion Scan vanuit Kuldipsingh Port Facility richting Moengo Haven en terug naar Alkmaar, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 7 juli 2017 tussen 02:00 – 15:00 uur van Kuldipsingh Port Facility naar Moengo Haven.
2. Op 8 juli 2017 tussen 06:00 – 16:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.36/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 7th and 8th of July, 2017 the vessel Motion Scan shall sail from Kuldipsingh Port Facility to Moengo Port and back to Alkmaar. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 7th 2017 between 02.00 am – 03.00 pm from Kuldipsingh Port Facility to Moengo Port and
2. On July 8th 2017 between 06.00 am – 04.00 pm from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.