English

December 24, 2014

Noodmaatregel inzake Varkensgriep

Naar aanleiding van zowel de nationale- en internationale berichtgeving inzake de H1N1 varkensgriep epidemie, berichten wij […]
December 24, 2014

Meldplicht voor vaartuigen kleiner dan 50 BRT

In gevolge de artikelen 5 en 15 lid 1 van het Decreet Havenwezen 1981 (SB […]
December 24, 2014

MAS PRIJSVRAAG

Doe mee aan de prijsvraag van de Maritieme Autoriteit Suriname.
December 24, 2014

WERELD HYDROGRAFIE DAG

Hydrografie – bescherming van het zee milieu Elk jaar vieren de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) […]
December 24, 2014

Diensten Hydrografie

De afdeling Hydrografie van de Maritieme Autoriteit Suriname biedt de volgende diensten aan: Diepte metingen […]
December 24, 2014

Oproep aan alle eigenaren van plezier-, duw- en sleepvaartuigen

De Maritieme Autoriteit Suriname brengt ter algemener kennis dat vooruitlopend op de goedkeuring van de […]
December 24, 2014

CMOU

De Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control (CMOU) is een samenwerkingsverband tussen Caribische […]
December 24, 2014

Nieuw loodsvaartuig “KUTAI”

De Maritieme Autoriteit Suriname heeft op dinsdag 6 oktober j.l. haar nieuw vaartuig “KUTAI” officieel […]
December 24, 2014

Bedrijfsprocessen MAS hergecertificeerd

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is hergecertificeerd voor ISO 9001: 2008. Met dit positieve resultaat […]