Kuldipsingh port Overlaadwerzaamheden

Verplaatsing boorplatform
September 18, 2015
Tijdelijke veiligheidszone
September 30, 2015