Veiligheidstips

  1. Don’t drink and sail;
  2. Als u zich op het water begeeft zorg ervoor dat u de veiligheid van uzelf en anderen niet in gevaar brengt door te stunten of onverantwoordelijk te varen.

 

 

December 9, 2014

Oproep eigenaren Plezier,- Duw- en Sleepvaartuigen

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) brengt ter algemene kennis dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van […]
December 9, 2014

Bekendmaking

De Maritieme Autoriteit Suriname maakt bekend dat de Resolutie van 9 juli 2009 no. 3201/09 […]
December 9, 2014

Bekendmaking aan eigenaren van vaartuigen

De Maritieme Autoriteit Suriname maakt bekend dat de betalingen via de kas ten behoeve van […]
December 9, 2014

Bee en MAS triggeren examenkandidaten Marowijne tot excellentie

MOENGO – Tijdens een motivatiebijeenkomst in Moengo zijn de 240 examenkandidaten van de drie VOJ […]
December 9, 2014

Suriname vordert goed in realisatie SOLAS verdrag

Op XITH MACHC Meeting:Suriname maakt goede vorderingen om te voldoen aan haar nationale, regionale en […]
December 9, 2014

XIth MACHC Meeting start maandag

Ruim vijftig vertegenwoordigers en deskundigen van kuststaten van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) reizen het […]
December 9, 2014

MAS neemt Automatic Identification System in gebruik

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) gaat voort met de ontwikkeling van de Surinaamse scheepvaart. Vanaf […]
December 9, 2014

MAS coördineert proef baggeren Surinamerivier

17 tot en met 26 mei heeft het Nederlandse baggerbedrijf De Boer NV met haar […]
December 9, 2014

MAS is al 12 jaar verzelfstandigd

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is vandaag, vrijdag 14 mei, precies twaalf jaren verzelfstandigd. Haar […]