BAZ no. 26 Tijdelijk ankergebied voor baggerschepen