English

April 4, 2019

BAZ no. 23 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2019PBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTVOOR DE KUST VAN SURINAMEKAART 2014OVERLAADWERKZAAMHEDEN LOCATIES Hierbij wordt […]
March 30, 2019

BAZ no. 22 Wijziging Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2019TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERWIJZIGING PASSAGE VAARTUIG Met verwijzing naar BAZ no.21, […]
March 29, 2019

BAZ no. 21 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.21/2019TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 31 maart en 1 april […]
March 29, 2019

BAZ no. 20 Test zwemmen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2019TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2766NICKERIE RIVIERTEST ZWEMMENSCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN Op zondag […]
March 27, 2019

BAZ no. 19 Exploratie boringen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19/2019TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTVOOR DE KUST VAN SURINAME KAART 2017 EXPLORATIE BORINGEN […]
March 19, 2019

BAZ no. 18 Sleepwerkzaamheden

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 18/2019TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2017VOOR DE KUST VAN SURINAMESLEEPWERKZAAMHEDEN Het boorplatform […]
March 17, 2019

BAZ no.17 Stremming opgeheven

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.17/2019TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTSURINAMERIVIERSTREMMING VAARGEUL OPGEHEVEN Met referte aan BAZ no.16/2019T wordt […]
March 17, 2019

BAZ no. 16 Schip aan de grond

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2019TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTSURINAMERIVIERSCHIP AAN DE GROND In de monding van de […]
March 11, 2019

BAZ no. 15 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.15/2019TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 13 en 14 maart 2019 […]