English

August 18, 2020

NtM no. 92 Ship to ship transfer

NOTICE TO MARINERS NO.92/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2014OFF THE COAST OF SURINAME SHIP TO […]
August 18, 2020

BAZ no. 92 Overlaadwerkzaamheden

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2014VOOR DE KUST VAN SURINAMEOVERLAADWERKZAAMHEDEN Van 21 augustus tot 5 september […]
August 18, 2020

NtM no. 91 Ship to ship location

NOTICE TO MARINERS NO 91 /2020PANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICOFF THE COAST OF SURINAME CHART […]
August 18, 2020

BAZ no. 91 Overlaad locatie

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO 91/2020PBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTVOOR DE KUST VAN SURINAMEKAART 2014OVERLAADWERKZAAMHEDEN LOCATIE Hierbij […]
August 15, 2020

NtM no. 90 Fairway closed

NOTICE TO MARINERS NO.90/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765ENTRANCE SURINAME RIVERFAIRWAY CLOSED From August 18, […]
August 15, 2020

BAZ no. 90 Vaargeul gesloten

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.90/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765MONDING SURINAMERIVIERVAARGEUL GESLOTEN Van 18 augustus 2020 om […]
August 6, 2020

NtM no. 88 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.88/2020T ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2219 COTTICA RIVER PASSAGE VESSEL […]
August 6, 2020

BAZ no. 89 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.89/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 7 en 8 augustus 2020 […]
August 3, 2020

NtM no. 88 Ship to ship transfer

NOTICE TO MARINERS NO.88/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2014OFF THE COAST OF SURINAMESHIP TO SHIP […]