English

September 3, 2020

BAZ no. 97 Tijdelijk ankergebied

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.97/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIER- DOMBURGTIJDELIJK ANKERGEBIED VOOR BAGGERSCHEPEN In verband met […]
September 3, 2020

NtM no. 96 Exploration drillings

NOTICE TO MARINERS NO.96/2017TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2017OFF THE COAST OF SURINAME RESEARCH DRILLING […]
September 3, 2020

BAZ no. 96 Exploratie boringen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.96/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2017VOOR DE KUST VAN SURINAMEEXPLORATIE BORINGEN Het boorschip […]
August 21, 2020

NtM no. 95 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.95/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 23rd and […]
August 21, 2020

BAZ no. 95 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.95/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 23 en 24 augustus 2020 […]
August 19, 2020

NtM no. 94 Dredging activities extended

NOTICE TO MARINERS NO.94/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765ENTRANCE SURINAME RIVERDREDGING ACTIVITIES With reference to […]
August 19, 2020

BAZ no. 94 Baggerwerkzaamheden verlengd

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.94/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765MONDING SURINAMERIVIERBAGGERWERKZAAMHEDEN Met verwijzing naar BAZ no. 82 […]
August 18, 2020

NtM no. 93 Covid-19 form

NOTICE TO MARINERS NO.93/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCOVID-19 MEASURES CEASING OF SCREENING AT SEA BUOY, […]
August 18, 2020

BAZ no. 93 Covid-19 formulier

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.93/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTVERPLICHTE COVID-19 MAATREGELENBEEINDIGING COVID-19 SCREENING TE ZEE BOEICOVID-19 FORMULIER […]