Meldplicht

December 24, 2014

Keuren van vaartuigen

Surinaamse vaartuigen die de Surinaamse wateren bevaren dienen op basis van het Binnenaanvaringsreglement (GB 1951 […]
December 9, 2014

Meldplicht

In gevolge de artikelen 5 en 15 lid 1 van het Decreet Havenwezen 1981 (SB […]