English

September 20, 2018

BAZ no. 88 Botenshow

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.88/2018TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIER, MOENGOBOTENSHOWSCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN Op zaterdag 22 […]
September 13, 2018

BAZ no. 87 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.87/2018TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 15 en 16 september 2018 […]
September 7, 2018

BAZ no. 86 Overlaadwerkzaamheden

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2018TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765VOOR DE KUST VAN SURINAMEOVERLAADWERKZAAMHEDEN Van 12 tot […]
September 7, 2018

BAZ no. 85 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.85/2018TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 7 en 8 september 2018 […]
September 7, 2018

Tide values 21 January

Tide values ​​in cm relative to the low water level at the mouth of the: […]
September 7, 2018

Getij waarden 05 januari

Getij waarden in cm t.o.v. de laagwaterstand bij de monding van de:  Tijden Suriname  Nickerie  […]
September 7, 2018

Getij waarden 12 januari

Getij waarden in cm t.o.v. de laagwaterstand bij de monding van de:  Tijden Suriname  Nickerie  […]
September 7, 2018

Getij waarden 18 maart

Getij waarden in cm t.o.v. de laagwaterstand bij de monding van de:  Tijden Suriname  Nickerie  […]
September 7, 2018

Getij waarden 12 mei

Getij waarden in cm t.o.v. de laagwaterstand bij de monding van de:  Tijden Suriname  Nickerie  […]