English

February 28, 2020

BAZ no. 31 Baggerwerkzaamheden

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765MONDING SURINAMERIVIERBAGGERWERKZAAMHEDEN Van 28 februari tot 31 maart […]
February 24, 2020

BAZ no. 30 Hydrografische metingen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.30/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765 MONDING SURINAMERIVIERHYDROGRAFISCE METINGEN In verband met het […]
February 21, 2020

NtM no. 28 Remove vessels

NOTICE TO MARINERS NO.28/2020T ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2765 SURINAME RIVER REMOVE OF […]