English

February 21, 2020

NtM no. 27 Dredging activities Tout Lui Faut jetty

NOTICE TO MARINERS NO.27/2020T ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2765 SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK DREDGING […]
February 19, 2020

NtM no. 26 Temporary anchorage for dredging vessels

NOTICE TO MARINERS NO.26/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765ENTRANCE COMMEWIJNE RIVER TEMPORARY ANCHORAGE FOR DREDGING […]
February 19, 2020

BAZ no. 26 Tijdelijk ankergebied voor baggerschepen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765MONDING COMMEWIJNERIVIERTIJDELIJK ANKERGEBIED VOOR BAGGERSCHEPEN In verband met […]
February 18, 2020

NtM no. 25 Dredging activities Tout Lui Faut jetty

NOTICE TO MARINERS NO.25/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK DREDGING ACTIVITIES TOUT LUI […]
February 18, 2020

BAZ no. 25 Baggerwerkzaamheden Tout Lui Faut havenfaciliteit

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANKBAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY Van 19 […]
February 16, 2020

NtM no. 24 Hydrographic & Scientific survey

NOTICE TO MARINERS NO.24/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2017COAST OF SURINAMEHYDROGRAPHIC & SCIENTIFIC SURVEY From […]
February 16, 2020

BAZ no. 24 Hydrografisch en Wetenschappelijk onderzoek

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.24/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2017KUST VAN SURINAMEHYDROGRAFISCH EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Van 17 […]
February 16, 2020

Prohibition to pollute the navigation channel

Click here for the announcement  
February 15, 2020

NtM no. 23 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.23/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 17th and […]