English

February 18, 2020

NtM no. 25 Dredging activities Tout Lui Faut jetty

NOTICE TO MARINERS NO.25/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK DREDGING ACTIVITIES TOUT LUI […]
February 18, 2020

BAZ no. 25 Baggerwerkzaamheden Tout Lui Faut havenfaciliteit

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANKBAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY Van 19 […]
February 16, 2020

NtM no. 24 Hydrographic & Scientific survey

NOTICE TO MARINERS NO.24/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2017COAST OF SURINAMEHYDROGRAPHIC & SCIENTIFIC SURVEY From […]
February 16, 2020

BAZ no. 24 Hydrografisch en Wetenschappelijk onderzoek

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.24/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2017KUST VAN SURINAMEHYDROGRAFISCH EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Van 17 […]
February 16, 2020

Prohibition to pollute the navigation channel

Click here for the announcement  
February 15, 2020

NtM no. 23 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.23/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 17th and […]
February 15, 2020

BAZ no. 23 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 17 en 18 februari 2019 […]
February 15, 2020

NtM no. 22 Dredging activities de Molen port facility

NOTICE TO MARINERS NO.22/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK DREDGING ACTIVITIES DE MOLEN […]
February 15, 2020

BAZ no. 22 Baggerwerkzaamheden de Molen Havenfaciliteit

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANKBAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN PORT FACILITY Van 14 […]