English

February 24, 2020

BAZ no. 30 Hydrografische metingen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.30/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765 MONDING SURINAMERIVIERHYDROGRAFISCE METINGEN In verband met het […]
February 21, 2020

NtM no. 29 Hydrographic & scientific survey

NOTICE TO MARINERS NO.29/2020T ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2017 COAST OF SURINAME HYDROGRAPHIC […]
February 21, 2020

BAZ no. 29 Hydrografisch en wetenschappelijk onderzoek

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2017KUST VAN SURINAMEHYDROGRAFISCH EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Met referte […]
February 21, 2020

BAZ no. 28 Verwijderen van vaartuigen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIERVERWIJDEREN VAN VAARTUIGEN Van 23 tot en met […]
February 21, 2020

NtM no. 28 Remove vessels

NOTICE TO MARINERS NO.28/2020T ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2765 SURINAME RIVER REMOVE OF […]
February 21, 2020

BAZ no. 27 Baggerwerkzaamheden Tout Lui Faut jetty

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANKBAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY Met referte […]
February 21, 2020

NtM no. 27 Dredging activities Tout Lui Faut jetty

NOTICE TO MARINERS NO.27/2020T ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2765 SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK DREDGING […]
February 19, 2020

NtM no. 26 Temporary anchorage for dredging vessels

NOTICE TO MARINERS NO.26/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765ENTRANCE COMMEWIJNE RIVER TEMPORARY ANCHORAGE FOR DREDGING […]
February 19, 2020

BAZ no. 26 Tijdelijk ankergebied voor baggerschepen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765MONDING COMMEWIJNERIVIERTIJDELIJK ANKERGEBIED VOOR BAGGERSCHEPEN In verband met […]