English

September 3, 2020

BAZ no. 97 Tijdelijk ankergebied

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.97/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIER- DOMBURGTIJDELIJK ANKERGEBIED VOOR BAGGERSCHEPEN In verband met […]
September 3, 2020

BAZ no. 96 Exploratie boringen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.96/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2017VOOR DE KUST VAN SURINAMEEXPLORATIE BORINGEN Het boorschip […]
August 21, 2020

NtM no. 95 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.95/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 23rd and […]
August 21, 2020

BAZ no. 95 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.95/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 23 en 24 augustus 2020 […]