English

May 11, 2020

BAZ no. 60 Baggerwerkzaamheden

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.60 /2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765MONDING SURINAMERIVIERBAGGERWERKZAAMHEDEN Met referte aan BaZ NO.31/2020T, […]
May 11, 2020

NtM no. 59 Fishing prohibition

NOTICE TO MARINERS NO.59/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICALL SURINAMESE WATERWAYSFISHING PROHIBITION The Maritime Authority Suriname […]
May 11, 2020

BAZ no. 59 Visserij verbod

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.59/2020PBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTALLE SURINAAMSE WATERWEGENVISSERIJ VERBOD De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) […]
May 11, 2020

NtM no. 58 Buoy CM7 Damaged and unlit

NOTICE TO MARINERS NO.58/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICENTRANCE CORANTIJN RIVERCHART 2766BUOY CM7 DAMAGED AND UNLIT […]
May 11, 2020

BAZ no. 58 Boei CM7 Beschadigd en onverlicht

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.58/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTMONDING CORANTIJNRIVIERKAART 2766BOEI CM7 BESCHADIGD EN ONVERLICHT Hierbij wordt […]
May 7, 2020

NtM no. 57 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.57/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 8th and […]
May 7, 2020

BAZ no. 57 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.57/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 8 en 9 mei 2020 […]
May 3, 2020

NtM no.56 Dredging Suzannasdaal

NOTICE TO MARINERS NO.56/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765SURINAME RIVER, ANCHORAGE AREA SUZANNASDAALDREGDING ACTIVITIES With […]
May 3, 2020

BAZ no. 56 Baggeren Suzannasdaal

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIER, ANKERGEBIED SUZANNASDAALBAGGERWERKZAAMHEDEN Met referte aan BaZ NO.44/2020T, […]