English

September 29, 2020

BAZ no 107 Vaargeul gesloten

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.107/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART KAART 2765SURINAMERIVIER VAARGEUL GESLOTEN In verband met de […]
September 29, 2020

NtM no. 106 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.106/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2219COTTICA RIVER PASSAGE VESSEL On the […]
September 29, 2020

BAZ no. 106 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.106/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART KAART 2219COTTICARIVIER PASSAGE VAARTUIG Op 01 en 02 […]
September 23, 2020

NtM no. 105 Seismic research

NOTICE TO MARINERS NO.105/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2017OFF THE COAST OF SURINAME3D SEISMIC RESEARCH […]
September 23, 2020

NtM no. 104 Displacement of buoys

NOTICE TO MARINERS NO.104/2020PANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765ENTRANCE SURINAME RIVERDISPLACEMENT OF BUOYS You are […]
September 23, 2020

BAZ no. 104 Verplaatsing van boeien

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.104/2020PBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765MONDING SURINAMERIVIERVERPLAATSING VAN BOEIEN Hierbij wordt u geïnformeerd […]
September 18, 2020

NtM no. 103 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.103/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 21st and […]
September 18, 2020

BAZ no. 103 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.103/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 21 en 22 september 2020 […]