English

October 18, 2020

NtM no. 115 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.115/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 20th and […]
October 18, 2020

BAZ no. 115 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.115/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 20 en 21 oktober 2020 […]
October 18, 2020

NtM no. 114 Ship to ship transfer

NOTICE TO MARINERS NO.114/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICOFF THE COAST OF SURINAME CHART 2014SHIP TO […]
October 18, 2020

BAZ no. 114 Overlaadwerkzaamheden

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.114/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTVOOR DE KUST VAN SURINAMEKAART 2014OVERLAADWERKZAAMHEDEN Met verwijzing naar […]
October 18, 2020

NtM no. 113 Pollution Prohibition

NOTICE TO MARINERS NO.113/2020PANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICPUBLIC WATERS OF SURINAME INCLUDING FAIRWAYSPOLLUTION PROHIBITION The […]
October 18, 2020

BAZ no. 113 Vervuilingsverbod

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.113/2020PBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTOPENBARE WATEREN VAN SURINAME INCLUSIEF VAARGEULENVERVUILINGSVERBOD De Maritieme Autoriteit […]
October 15, 2020

NtM no. 112 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.112/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 19th and […]
October 15, 2020

BAZ no. 112 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.112/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 19 en 20 oktober 2020 […]
October 15, 2020

NtM 111 Hydrographic surveys

NOTICE TO MARINERS NO.111/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765 RESOLUTIE SURINAME RIVERHYDROGRAPHIC SURVEYS From 14 […]