English

September 23, 2020

BAZ no. 105 3D Seismisch onderzoek

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.105/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2017VOOR DE KUST VAN SURINAME3D SEISMISCH ONDERZOEK Van […]
September 23, 2020

NtM no. 104 Displacement of buoys

NOTICE TO MARINERS NO.104/2020PANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765ENTRANCE SURINAME RIVERDISPLACEMENT OF BUOYS You are […]
September 23, 2020

BAZ no. 104 Verplaatsing van boeien

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.104/2020PBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765MONDING SURINAMERIVIERVERPLAATSING VAN BOEIEN Hierbij wordt u geïnformeerd […]
September 18, 2020

NtM no. 103 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.103/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 21st and […]
September 18, 2020

BAZ no. 103 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.103/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 21 en 22 september 2020 […]
September 18, 2020

NtM no. 102 Research drilling

NOTICE TO MARINERS NO.102/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2017OFF THE COAST OF SURINAMERESEARCH DRILLING With […]
September 18, 2020

BAZ no 102 Exploratie boringen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.102/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2017VOOR DE KUST VAN SURINAMEEXPLORATIEBORINGEN Met verwijzing naar […]
September 17, 2020

NtM no. 101 S – buoys moved

  NOTICE TO MARINERS NO.101/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2765SURINAME RIVER, OUTER BANKS- BUOYS MOVED […]
September 17, 2020

BAZ no 101 S-boeien verplaatst

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.101/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765SURINAMERIVIER, OUTERBANKS- BOEIEN VERPLAATST Hierbij wordt u geïnformeerd […]