English

October 14, 2020

BAZ no. 110 Hydrografische metingen

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.110/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2765 MONDING SURINAMERIVIERHYDROGRAFISCE METINGEN Van 14 tot en […]
October 14, 2020

BAZ no. 109 Overlaadwerkzaamheden MS Atlantis Discovery

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.109/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTVOOR DE KUST VAN SURINAMEKAART 2014OVERLAADWERKZAAMHEDEN Van 17 tot […]
October 14, 2020

NtM no. 109 Ship to ship transfer

NOTICE TO MARINERS NO.109/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICOFF THE COAST OF SURINAME CHART 2014SHIP TO […]
October 12, 2020

NtM no. 108 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.108/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFICCHART 2219COTTICA RIVERPASSAGE VESSEL On the 15th and […]
October 12, 2020

BAZ no. 108 Passage vaartuig

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.108/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAARTKAART 2219COTTICARIVIERPASSAGE VAARTUIG Op 15 en 16 oktober 2020 […]
October 9, 2020

Bekendmaking verkoop Tidetables for Suriname 2021

Bekendmaking verkoop Tidetables for Suriname 2021 Klik hier voor de bekendmaking terzake verkoop Tidetables for […]
September 29, 2020

NtM no. 107 Fairway closed

NOTICE TO MARINERS NO.107/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2765SURINAME RIVERFAIRWAY CLOSED In connection with […]
September 29, 2020

BAZ no 107 Vaargeul gesloten

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.107/2020TBEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART KAART 2765SURINAMERIVIER VAARGEUL GESLOTEN In verband met de […]
September 29, 2020

NtM no. 106 Passage vessel

NOTICE TO MARINERS NO.106/2020TANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC CHART 2219COTTICA RIVER PASSAGE VESSEL On the […]