English

October 13, 2014

Pilot Service

Deze afdeling houdt zich bezig met het beloodsen van zeeschepen. Beloodsing houdt in het begeleiden […]
October 13, 2014

Kwaliteitsbeleid

De MAS heeft op basis van haar doelstelling in 2007 besloten haar bedrijfsactiviteiten en processen […]
October 13, 2014

Doelstelling

DE MARITIEME AUTORITEIT SURINAME HEEFT ALS DOELSTELLING: EEN VEILIGE EN EFFICIENTE DOORVAART GARANDEREN VAN ZEESCHEPEN […]
October 13, 2014

Missie & Visie

Op basis van ons Strategisch Businessplan 2018 – 2023 is onze visie voor de komende […]
October 13, 2014

Geschiedenis

Op 1 juli 2007 herdachten wij 60 jaar maritieme ontwikkeling. Terugkijkend op meer dan een […]