English

December 24, 2014

WERELD HYDROGRAFIE DAG

Hydrografie – bescherming van het zee milieu Elk jaar vieren de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) […]
December 24, 2014

Diensten Hydrografie

De afdeling Hydrografie van de Maritieme Autoriteit Suriname biedt de volgende diensten aan: Diepte metingen […]
December 24, 2014

Oproep aan alle eigenaren van plezier-, duw- en sleepvaartuigen

De Maritieme Autoriteit Suriname brengt ter algemener kennis dat vooruitlopend op de goedkeuring van de […]
December 24, 2014

CMOU

De Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control (CMOU) is een samenwerkingsverband tussen Caribische […]
December 24, 2014

Nieuw loodsvaartuig “KUTAI”

De Maritieme Autoriteit Suriname heeft op dinsdag 6 oktober j.l. haar nieuw vaartuig “KUTAI” officieel […]
December 24, 2014

Bedrijfsprocessen MAS hergecertificeerd

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is hergecertificeerd voor ISO 9001: 2008. Met dit positieve resultaat […]
December 24, 2014

Bekendmaking

Hierbij maakt de Maritieme Autoriteit Suriname bekend dat u voor Getijtafels voor Suriname 2010 vanaf […]
December 24, 2014

Bekendmaking

Hierbij maakt de Maritieme Autoriteit Suriname bekend dat haar Administratie op donderdag 31 december 2009 […]
December 24, 2014

KERSTWENS

De MAS wenst al haar relaties fijne feestdagen.