CERTIFICATION OF VESSELS

CHECKLIST TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN VOOR DE OVERDRACHT OF VERKOOP SK VAARTUIG

Naam eigenaar :
Naam aanvrager :
Contact nummer aanvrager :
Registratie nummer :

 1. Getekende verkoopovereenkomst daarop vermeld de naam van de verkoper/koper
 2. Recente CBB uittreksel van de eigenaar.
 3. Recente KKF uittreksel indien het een bedrijf betreft
 4. Kleuren copie ID kaart van de vorige eigenaar indien een natuurlijk persoon
 5. Kleuren copie ID kaart van de eigenaar
 6. Stortingsbewijzen (crewlist SRD113 of USD15/CvD SRD563 of USD75 en registratie SRD563 of USD75)
 7. Aanvraag voor uitschrijving indien het een vervanging van een oud vaartuig betreft
 8. Originele registratiebewijs van het vaartuig
 9. Getekende crewlist
 10. Bij overdracht een getekende verklaring van overdracht

De te overleggen documenten moeten vertaald zijn door een beëdigde vertaler naar het Nederlands indien in een ander taal aangegeven. 

CHECKLIST TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN VOOR DE REGISTRATIE IN HET SK REGISTER

Naam eigenaar :
Naam aanvrager :
Contact nummer aanvrager :
Registratie nummer :

 1. Getekende verkoopovereenkomst daarop vermeld de naam van de verkoper/koper
 2. Recente CBB uittreksel van de eigenaar.
 3. Recente KKF uittreksel indien het een bedrijf betreft
 4. Nationaliteitsverklaring van de eigenaar indien van toepassing
 5. Brief LVV aangaande geen bezwaar voor registratie
 6. Kleuren copie ID kaart van de eigenaar
 7. Stortingsbewijzen (crewlist/CvD en registratie/uitschrijving)
 8. Stortingsbewijs uitschrijving indien het een vervanging van een oud vaartuig betreft
 9. Aanvraag voor uitschrijving indien het een vervanging van een oud vaartuig betreft
 10. Originele registratiebewijs uit te schrijven vaartuig
 11. Crewlist
 12. Bij overdracht een getekende verklaring van overdracht

De te overleggen documenten moeten vertaald zijn door een beëdigde vertaler naar het Nederlands indien in een ander taal aangegeven. 

CHECKLIST TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN VOOR DE REGISTRATIE IN HET SA en SB REGISTER

Naam eigenaar /Rederij:
Naam aanvrager :
Contact nummer aanvrager :
Registratie nummer :

 1. Getekende verkoopovereenkomst daarop vermeld de naam van de verkoper/koper
 2. Meetbrief van het vaartuig
 3. Recente CBB uittreksel van de eigenaar.
 4. Recente KKF uittreksel van reder
 5. Nationaliteitsverklaring van de eigenaar
 6. Brief LVV aangaande geen bezwaar voor registratie
 7. Copie ID kaart/paspoort van de eigenaar
 8. Stortingsbewijzen (crewlist/CvD en registratie/uitschrijving)
 9. Getekende aanvraag formulier voor registratie
 10. Aanvraag voor uitschrijving indien het een vervanging van een oud vaartuig betreft
 11. Originele registratiebewijs uit te schrijven vaartuig
 12. Crewlist
 13. Bewijs van uitschrijving uit de registers van de voormalige vlaggestaat (Deletion Certificate)
 14. Manifest van invoer/inklaring van de douane
 15. Laatste dokrapport
 16. Bij overdracht een getekende verklaring van overdracht
 17. Bewijs dat tenminste 25 % van de aandeelhouders Surinaams is (vb Stg./vereniging)in Suriname wonende Surinamers
 18. Getekende Huurovereenkomst door beide partijen voor tenminste 3 (drie) jaren*
 19. Een verklaring van de eigenaar dat hij instemt met de registratie van zijn vaartuig van het centraal visserijregister *

De te overleggen documenten moeten vertaald zijn door een beëdigde vertaler naar het Nederlands indien in een ander taal aangegeven. 

Note: * geldt voor SB registratie aanvragen 

CHECKLIST TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN VOOR DE KEURING VAN EEN BV VAARTUIG

Naam eigenaar :
Naam aanvrager :
Contact nummer aanvrager :
Registratie nummer :

 1. Getekende verkoopovereenkomst daarop vermeld de naam van de verkoper/koper
 2. Recente CBB uittreksel van de eigenaar.
 3. Copie ID kaart van de eigenaar en verkoper/botenbouwer
 4. Stortingsbewijs voor de keuring 
 5. Bij overdracht een getekende verklaring van overdracht 
 6. Bij overdracht/ vervanging een brief van LVV van geen bezwaar.
De te overleggen documenten moeten vertaald zijn door een beëdigde vertaler naar het Nederlands indien in een ander taal aangegeven.

CHECKLIST TE OVERLEGGEN  DOCUMENTEN VOOR DE HERKEURING VAN EEN PASSAGIERSBOOT 

Naam eigenaar / aanvrager :
Naam vaartuig:
Contact nummer aanvrager :
Registratie nummer / type vaartuig :

 1. Recente certificaat van deugdelijkheid
 2. Recente CBB / KKF uittreksel van de eigenaar.
 3. Stortingsbewijs voor de keuring 
De te overleggen documenten moeten vertaald zijn door een beëdigde vertaler naar het Nederlands indien in een ander taal aangegeven.

Overview of the CVD Tariffs

RegistratieKeuringMachtiging
SRDSRDSRD
ZEEVISSERSVAARTUIGEN Categorie A,B,C
t/m BRT van 10 ton38002850
11 t/m 50 ton76004275
51 t/m 75 ton114005700
76 t/m 100 ton152008550
101 t/m 2001900011400
201 t/m 300 ton2660014250
301 en hoger3800028500
duplicaat bewijzen570
Kustvissers vaartuigen
Open type28502850
Gesloten type28502850
duplicaat bewijzen570
Bevolkingsvissers vaartuigen
Certificaat van deugdelijkheid1425
Duplicaat certificaat570
Veerboten
Certificaat van deugdelijkheid1425
Duplicaat certificaat570
Machtiging570
Duplicaat machtiging570
Vrijwillig ter keuring aangeboden vaart.
t/m 10 ton1425
11 t/m 50 ton2850
51 t/m 100 ton4275
101 t/m 2005700
201 t/m 300 ton7125
301 t/m 400 ton8550
401 t/m 500 ton9975
hoger dan 501 ton11970
Uitschrijving vaartuig1900
Uitdraai uit register (per uitdraai)1900

Aanvraag Formulier Keuring / Registratie Vaartuigen

AANVRAAG FORMULIER KEURING/REGISTRATIE VAARTUIGEN

Vaartuiggegevens

Opmerking
Een aanvraag dient minimaal een week van te voren ingediend te worden.
Het vaartuig dient zich te bevinden op een plaats die veilig bereikbaar is voor de inspectie.

Crew List Form

This document is Issued in accordance with the provisions under article 15 paragraph 1 sub a. of the “Sea fishery Act 1980(S.B. 1980
no144) – Dit document wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 15 lid 1 sub a. van de “zeevisserijwet 1980(S.B. 1980 no.144)”


MARITIEME AUTORITEIT SURINAME
Bank Information

 

DSB Bank
Account name: Maritieme Autoriteit Suriname
Account number SRD: 10.18.671
Account number USD: 04.36.666
Hakrinbank
Account name: Maritieme Autoriteit Suriname
Account number SRD: 2066.54.339
Account number USD: 2080.49.017
GODO
Account name: Maritieme Autoriteit Suriname
Account number SRD: 12.86.11