header image

Evenals op het land, is veiligheid op het water een must. Het belang is vaststaan. Ook het lokale verkeer op de binnenwateren waaronder visserij en andere economische activiteiten, watersporten, personentransport kan niet worden uitgesloten. Genoeg redenen dus voor een veilig waterverkeer: De MAS zet zich dagelijks enorm in om deze veiligheid te garanderen. Als instantie is het onze taak te zorgen voor een veilige en efficiƫnte doorvaart van (zee)schepen van, naar en binnen Suriname. Dit doen wij op basis van internationaal aanvaarde normen en regels conform de door Suriname geratificeerde verdragen. In deze editie wordt het gedrag op het waterverkeer onder de loep genomen. Ook de procedure om een aangevaren markering weer op positie te krijgen wordt behandeld.

Over de staartboei uit ons buitenmuseum wordt nader uitleg gegeven. Een vaartip en een MASweetje horen er ook bij. Wij wensen u veel leesplezier!