header image

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) organiseerde van 19 - 23 augustus 2013 het "Regional seminar on familiarization with the Manila Amendments to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) in Suriname. De Maritieme Autoriteit Suriname trad als gastheer op voor dit seminar die bestemd was voor de IMO lidlanden in het Caraibisch gebied.

In deze editie gaan wij in op het ontstaan van oceaanstromingen. Uit het Maritiem Museum belichten wij de belettering set. Onze vaartip voor deze keer gaat over testvaren. Verder kunt u ook lezen over de studies die zijn uitgevoerd over het bodemsediment en bodem transport. Dit in het kader van het uitvoeren Suriname River Dredging Project (SRDP).

Wij wensen u veel leesplezier!