header image

In deze editie van LibaTori gaan wij in op de werkzaamheden van de Kustwacht. Ook de bijdrage die de Kustwacht zal leveren bij de verdere ontwikkeling van de Maritieme sector. De kustwacht zorgt voor de veiligheid op zee. Door onder meer patrouilleschepen in te zetten, houdt zij toezicht op de veiligheid op zee. In MASkort vertellen wij u over de Exclusieve Economische Zone. Een Vaartip en MASweetje ontbreken ook deze keer niet. Wij wensen u veel leesplezier!