header image

De lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) hebben 25 juni, uitgeroepen tot de Dag van de Zeevarenden. Bij deze jaarlijks terugkerende viering wordt stilgestaan bij de unieke bijdrage van zeelieden van over de hele wereld. Met hun werkzaamheden en inzet leveren zij een enorme bijdrage aan de internationale handel over zee, de wereldeconomie en de civiele samenleving als geheel. Het thema dit jaar is: “Gezichten van de Zee”. Een zeevarende is iemand die voor zijn beroep werkzaam is in de zeevaart, hetzij op een handelsschip, vissersboot, bij de marine. Uit ons Maritiem Museum wordt de Zelfregistrerende peilschaal belicht en in ons  vaartip  adviseren wij u gebruik te maken van de weersvoorspellingen die op onze website te vinden is. Wij wensen u veel leesplezier!