header image

Hydrografie is verantwoordelijk voor het bewaken en meten, zoals de diepte, de samenstelling van het water en de zeebodem, het getij en de stroming voor zover dit belangrijk is voor de scheepvaart. Om vaarwegen bevaarbaar te houden is het belangrijk dat rivieren, havens en zeeën regelmatig in kaart worden gebracht. In het kader van de viering van Wereld Hydrografie Dag 2013 op 21 juni heeft de Internationale Hydrografische Organisatie gekozen voor het thema: “Hydrografie - ter ondersteuning van de blauwe economie”. Dit thema is bedoeld om de lidstaten te voorzien van het belang en het nut van hydrografie te verhogen tot andere dan veiligheidsaspecten en de economische voordelen. Verder geven wij in onze Vaartip aan hoe de getijfafels te gebruiken en in MASweetje hoe de getijwaarden berekend worden. Wij wensen u veel leesplezier!