header image

Wij zijn verheugd te melden dat de voorbereiding voor het baggeren van de vaargeul in de Surinamerivier gestaag loopt. In deze editie van Liba Tori wordt aandacht besteed aan het baggeren en baggertechnieken. De verdieping van de vaargeul zal plaatsvinden in de periode juni tot december 2013, gevolgd door het jaarlijkse onderhoudsbaggeren. Vanaf de monding vertoont de Surinamerivier een aantal ondiepe trajecten. Middels het uitdiepen van de vaargeul wordt de kaart diepte (Chart Datum) voor de Surinamerivier gebracht op 5.75 meter. Verder wordt in deze editie de Echolood uit ons Maritiem Museum belicht. Naast deze informatie wordt ook een MASweetje en een Vaartip gegeven. Wij wensen u heel veel leesplezier