header image

Deze LibaTori editie staat boordevol informatie over het MARPOL- verdrag. Dit is een internationale conventie ter voorkoming van verontreiniging door schepen. MARPOL staat voor ‘Marine Polution’ (zeevervuiling). Het MARPOL- verdrag heeft tot doel om de vervuiling van de zeeën door de scheepvaart te verminderen en uiteindelijk geheel te elimineren. Het is van belang dat wij het milieu ook beschermen. Verder wordt in deze editie uit ons Maritiem Museum de megafoon belicht.  Ook een vaartip en MAS weetje krijgt u voorgeschoteld. Wij wensen u veel leesplezier!