header image

De wereldwijde viering van Maritieme Dag is op 27 september. Met deze dag vraagt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) jaarlijks internationale aandacht voor de maritieme sector. Het doel hiervan is om meer voorlichting te geven over de belangrijke rol die de maritieme sector in de ontwikkeling van maatschappijen en economieën speelt. In het kader van WMD met als thema “One hundred years after the Titanic” gaan onze gedachten uit naar twee gezonken vaartuigen, the Titanic, en voor Suriname de Goslar. De Goslar ligt langer dan 70 jaar in de haven van Paramaribo. Is het slechts een heel bekend beeld of moet het gezien worden als een last voor een veilige en efficiënte scheepvaart in Suriname. In deze editie besteden wij hieraan uitgebreid aandacht. De Scheepsbrug uit ons Maritiem Museum wordt belicht. Als vaartip houden wij u enkele verboden ankerplaatsen voor. En een MASweetje is er iedere keer weer bij. Wij wensen u veel leesplezier!