header image

De MAS is voortdurend bezig om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Het is daarom van belang om in een organisatie een goed gedragen Strategisch Business Plan (SBP) op te zetten. Een SBP is een plan dat gestelde doelstellingen en successen dichterbij brengt, uitzicht biedt, prioriteiten helpt stellen en draagvlak creëren. Het business plan van ons bedrijf is de te bevaren koers, waarin de contouren voor de toekomst, de komende vijf jaren worden vastgelegd. Hydrografie is een van de belangrijke pijlers van de scheepvaart. Een belangrijk resultaat van dit vakgebied is de publicatie van thematische- en zeekaarten. Ook deze keer weer hebben wij een MAS weetje en vaartip voor u. Uit ons Maritiem Museum wordt de Station pointer belicht.
Veel leesplezier!