header image

De IMO landen waren het er over eens dat de unieke bijdrage van zeelieden aan de internationale zeehandel, de wereldeconomie en de civiele samenleving, enorm is en jaarlijks gevierd moet worden met een Dag van de Zeevarenden. De gekozen datum werd 25 juni, de dag waarop grote wijzigingen gemaakt werden in het STCW verdrag, The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers.

Dit jaar wordt iedereen wereldwijd opgeroepen door de IMO om online “Thank you Seafarers” te zeggen. Het doel is om een eerbetoon te brengen aan alle 1.5 miljoen zeevarenden ter wereld voor hun unieke bijdrage. Door het genereren van interactie over zeelieden wil de IMO respect, erkenning en dankbaarheid tonen aan deze groep. In deze editie wordt breedvoerig gesproken over de opleidingen van de School voor Maritiem Onderwijs (SvMO). Ook de toetreding van Suriname tot het STCW verdrag. Wij nemen een kijkje in ons Maritiem Museum en houden u een vaartip en MAS weetje voor. Wij wensen u veel leesplezier!