header image

Door de eeuwen heen is er altijd behoefte geweest om vast te stellen hoe groot een schip is en hoeveel lading het kan vervoeren. Met het woord ‘tun’, later ‘ton’ werd in de middeleeuwse Engeland de inhoud van een wijnvat van een bepaalde grootte aangeduid en bepaald hoeveel van deze ton een bepaald schip kon vervoeren. Ook het bouwen van boten en schepen is een zeer oud ambacht. Scheepsbouw is een specialisatie in de techniek. Ook in Suriname wordt dit ambacht heel lang uitgeoefend. Bij de voormalige dienst Haven – en Loodswezen werden er boten gebouwd. Nu zijn er een aantal botenbouw bedrijven die de moderne techniek toepassen en goed opgeleide krachten inzetten, waardoor Suriname in staat is nationale hogere productie te halen en in de regionale markt door te dringen. Uit ons Maritiem Museum wordt één van de zelf gebouwde boot belicht. Een Vaartip en een MAS weetje ontbreken deze keer ook niet.
Veel leesplezier!