header image

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse diensten zoals:

  • Hydrografische surveys volgens IHO normen(SP 44).
    Dit omvat diepte metingen, object detectie, geluid dichtheidsmeting;
  • Planning, plaatsing, monitoren en onderhoud van vaarwegmarkeringen conform IALA en IHO normen;
  • De markering of bebakening van de waterwegen (om het scheepvaartverkeer te begeleiden in de veilige en juiste richting);
  • Silt dichtheidsmetingen
  • Registreren en keuren van vaartuigen;
  • Geven van advies met betrekking tot de bouw van waterwerken;
  • Het ISPS certificeren van haven faciliteiten;
  • Het beloodsen van zeeschepen.

Om te voldoen aan de internationale eisen hebben wij goed opgeleide medewerkers en een multifunctioneel hydrografisch schip.