header image

Keuringsaanvraag formulier

Opmerking:

Een aanvraag dient minimaal een week van te voren ingediend te worden. Het vaartuig dient zich te bevinden op een plaats die veilig bereikbaar is voor de inspectie.

Datum

Naam aanvrager

Adres

Telefoon

Aankruisen wat van toepassing is

Vaartuiggegevens
Naam

Registratie nr.

Naam

Registratie nr.

Naam

Registratie nr.

Naam

Registratie nr.

Ligplaats voor keuring

Invalid Input