header image

Minimale vereisten voor een veilige en efficiënte passage van zeeschepen in de Surinaamse wateren. voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/bekendmakingen

 

 

Minimum requirements for safe and efficient passage of sea-going vessels in Surinamese waters

In accordance with the Act establishing the Maritime Authority Suriname (S.B. 1998 No. 37), the Maritime Authority Suriname (MAS) is responsible for guaranteeing safe and efficient passage of sea-going vessels to and from Suriname on the basis of international standards and rules.
With reference to the above mentioned we hereby lay down the minimum requirements to which seagoing vessels must comply with:
1. a high cool water intake or an inner cooling system which should be used when navigating
in the channel. Ships with a bottom cooling system are not admitted to the Surinamese
waters;
2. acceptable draught;
3. all anchors in excellent working condition and the ship should be able to present at least
2 (two) anchors at all times;
4. the main propulsion engines and generators should be in a good working condition;
5. must be equipped with proper working radars and navigation lights;
6. for passing under the Jules A. Wijdenbosch bridge, across the Suriname River, ships
should take into account the maximum clearance (air draft) of 41 (forty one) meters at
High Water Spring (HWS);
7. all the statutory regulations;
8. ship Information should be submitted to the MAS at least 48 hours prior to arrival at the
Suriname ports.

This should consist of the following documents:
• ship pre-arrival information form;
• maritime declaration of health (MDoH) form;
• crew list.
All documents should be filled out and signed by the master.

The information should be send to the following email addresses:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. ships which will enter a Surinamese port for the first time, have to submit the ship
particulars list to the MAS at least 5 (five) working days in advance. This list should
contain, among other, information regarding the ship generators, anchors and cooling
system. The information should be send to the following email addresses:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. the pilot ladder should be in compliance with IMO Resolution A.1045(27) and with the
equipment and arrangement requirements of SOLAS Regulation V/23.
Ships that do not meet or comply with the requirements/conditions, as stated above, will
not be admitted to Suriname.

 

Bergingswerkzaamheden van de gezonken Barge K110 zijn verlengd tot 28 december 2015. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS Multimedia - BAZ.

De Getijtafels voor Suriname 2016 is vanaf 10 november verkrijgbaar bij de MAS en Tomahawk en al haar filialen. De verkoopprijs is vastgesteld op SRD 60,=. 

MAS produceert nieuwe rivierkaart Commewijne. Vanaf vrijdag 22 mei zijn enkele exemplaren beschikbaar.

“MAS voert beloodsingen uit op de Commewijne- en de Cotticarivier”. Voor het bericht gaat u naar MAS multimedia/persberichten.

MAS is de enige bevoegde autoriteit (artikel 3 Wet MAS) die officiële scheepvaartinformatie uitgeeft. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies die kunnen voortvloeien uit onvolledige/verkeerde informatie door derden. Voor officiële informatie contact de Afdeling Marketing & Communication.

Onze publicatie Getijtafels voor Suriname 2015 is te koop bij Tomahawk en al haar filialen. Scheepvaartagenten en andere belanghebbenden kunnen deze ook betrekken bij de MAS. De verkoopprijs is SRD 50, = (Vijftig Surinaamse dollars).

Hierbij maakt de Maritieme Autoriteit Suriname bekend dat de Getijtafels voor Suriname 2015 vanaf woensdag 5 november 2014 te koop ligt bij Tomahawk en al haar filialen. Scheepvaartagenten en andere belanghebbenden kunnen het tevens bij de MAS betrekken. De verkoopprijs is vastgesteld op SRD 50, = (Vijftig Surinaamse dollars).

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) biedt niet gebruikte bootonderdelen te koop aan.

Er zijn twee (2) zichtdagen, waarna er gelegenheid bestaat om zich tot en met 15 juli 2014 in te schrijven. De inschrijvingen dienen in een gesloten enveloppe afgegeven te worden op de afdeling Finance met vermelding van het artikel.

  • Alle onderdelen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden
  • MAS behoudt zich het recht om niet toe te wijzen
  • Betaling geschiedt contant

De artikelen zijn te bezichtigen op bovengenoemde data bij de MAS aan de Cornelis Jongbawstraat no. 02 van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Hierbij maakt de Maritieme Autoriteit Suriname bekend dat haar Administratie op dinsdag 31 december 2014 en donderdag 2 januari 2014 gesloten zal zijn in verband met de jaarwisseling.

Gelieve rekening te houden met het bovenstaande.

Hierbij maakt de Maritieme Autoriteit Suriname bekend dat de Getijtafels voor Suriname 2014 vanaf maandag 28 oktober 2013 te koop ligt bij Tomahawk en al haar filialen. Scheepvaartagenten en andere belanghebbenden kunnen het tevens bij de MAS betrekken. De verkoopprijs is vastgesteld op SRD 40, = (veertig Surinaamse dollars).

Hierbij maakt de Maritieme Autoriteit Suriname bekend dat de Administratie in verband met haar 3e lustrumviering op dinsdag 14 mei 2013, vanaf 12.00 uur gesloten zal zijn. En op woensdag 15 mei zal de Administratie om 10.00 uur weer voor het publiek geopend zijn.

Gelieve rekening te houden met het bovenstaande.

De Maritieme Autoriteit Suriname wenst al haar relaties fijne feestdagen.

Republic of Suriname
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Maritime Authority Suriname

Click here for the Announcement.