header image

BAZ no. 22 BOEI CM7 VERMIST. Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat in de monding van de Corantijnrivier de boei CM7 (05° 55’.443 N – 057° 06’.497 W) wordt vermist. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.

 

 

BAZ no. 21 Passage vaartuig. Op 6 mei 2016 zal het vaartuig MV Industrial Aim vanuit de Moengo Haven de dorpen langs de Cotticarivier tussen 06:00 ’s morgens en 6:00 ’s middags passeren. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.

BAZ no. 20 Passage vaartuig. Op 4 en 5 mei 2016 zal het vaartuig MV Industrial More vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 09:00 ’s morgens en 5:00 ’s middags passeren. voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.

BAZ no. 19 Booractiviteiten voor de kust van Suriname. Van 1 mei tot 31 juli 2016 zullen booractiviteiten plaatsvinden voor de kust van Suriname. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS Multimedia/BAZ.

BAZ no. 17 Passage vaartuig. Op 20 en 21 april 2016 zal het vaartuig MV Industrial More vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 09:00 ’s morgens en 5:00 ’s middags passeren. voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.

BAZ no.16 BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY. Van 13 tot 16 april 2016 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.

BAZ no. 15 Slepen van Boorplatform is uit. Van 15 tot 27 april 2016 zal het boorplatform “Ralph Coffman – ROWAN” vanuit Chaguaramas Bay, Trinidad worden gesleept naar een locatie op 75 NM (nautische mijlen) voor de Kust van Suriname door de AHTS (Anchor Handling Tug Supply). Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.

Ons kwartaalblad MASinfo is uit. Voor het lezen van het blad gaat u naar MAS multimedia/MAS info. 

 

BAZ no. 14 Bergingswerkzaamheden gezonken ponton is uitgebracht. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden. 

Het Corporate Social Responsibility beleid

In het kader van onze “Striving for Excellence” policy is de MAS, als ISO 9001-2008 gecertificeerde organisatie, ervan bewust dat zij zich ook op het maatschappelijk vlak sterk dient te profileren, middels haar corporate imago.

Eén van de normen en kernwaarden van de MAS is: “ETHISCH VERANTWOORD”.

Alle diensten van de MAS worden op een integere, maatschappelijk verantwoorde wijze uitgevoerd, waarbij de klant altijd centraal staat.

 Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in door onder andere een actieve bijdrage te leveren aan diverse activiteiten zoals:

  • de jaarlijkse uitreiking van laptops aan de best geslaagden op VOJ niveau onder het Maro en Kawna Excellence Award project;
  • het accommoderen van scholieren bij de schoolbezoeken aan de MAS;
  • de participatie aan de jaarlijkse Museumn8 en andere educatieve evenementen;
  • het donatiebeleid ten aanzien van scholen en andere sociale instellingen.

 In onze Corporate Social Responsibility (CSR) gelden transparantie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid als de basisvoorwaarden. De wensen van onze klanten zijn leidend in het bepalen van de strategie en richting van de MAS en worden daardoor altijd meegenomen in het bepalen van onze CSR.

 

BAZ no. 13 Onderzoekswerkzaamheden. Van 26 tot 28 maart 2016 zal het vaartuig “MV Sea Service” een side scan onderzoek verrichten voor de Kust van Suriname. BAZ no. 14 Bergingswerkzaamheden gezonken ponton is uitgebracht. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden. 

BAZ no. 12 Gezonken barge MNO-9 verwijderd. De gezonken ponton “MNO-9” in de Coermotiborivier nabij de steiger van Suralco is verwijderd. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/BAZ.

BAZ no. 10 Passage vaartuigen. Op 6 en 7 maart 2016 zal het vaartuig MV Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen aan de Cotticarivier tussen 9:00 ’s morgens en 5:00 ’s middags passeren. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/BAZ.

BAZ no.8 Bergingswerkzaamheden Barge MNO-9 en BAZ no.9 Bergingswerkzaamheden wrak Junior Jo zijn uitgebracht. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/BAZ

BAZ NO.7 Barge K110 verwijderd. Met referte aan BaZ NO.47/2015 betreffende de berging van de gezonken barge “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat de barge en bijbehorende markeringen verwijderd zijn. voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/bericht aan zeevarenden.