header image

Vaar wijs, haal nu uw Vaarbewijs!

 Bent u in het bezit van het certificaat Veilig Varen, dan kunt u de volgende documenten indienen op de afdeling Marketing & Communication (in het Flying Fish gebouw):

  • een uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van het paspoort;
  • een recente pasfoto;
  • een kopie van het certificaat “Veilig Varen”;
  • een verklaring van goede fysieke gesteldheid of gezondheidsverklaring door een erkende arts afgegeven;
  • bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager over minimaal 1 (één) jaar vaarervaring beschikt.
  • een stortingsbewijs met het gestort bedrag van SRD 150,= op één der bankrekeningen van de MAS t.w. DSB: 10 18 671 of Godo: 12 86 11 of Hakrinbank: 20 66 54 339

 Opmerking:

Indien de aanvrager geen bewijs van ervaring kan overleggen zal van betrokkene een praktische test worden afgenomen. De kosten hiervoor bedragen SRD 170, = (Honderd en zeventig 00/100 Surinaamse Dollar). Dit bedrag dient vooraf gestort te worden. De aanvrager dient hiervoor zelf een vaartuig in te zetten.