header image

De Administratie van de MAS is op maandag 2 januari 2017 gesloten in verband met de jaarwisseling. Gelieve rekening te houden met het bovenstaande.  

BAZ no. 55 tot en met 59 zijn uitgebracht. Voor de berichten gaat u naar MAS Publicaties/Bericht aan Zeevarenden.

Vaar wijs, haal nu uw Vaarbewijs!

Bent u in het bezit van het certificaat "Veilig Varen" dan kunt u contact maken met de afdeling Marketing & Communication op het nummer 7109885 of 476733 toestel 239 of 259. Wilt u de tweedaagse cursus volgen en het vaarbewijs behalen maak dan contact via bovenstaande nummers.

De tweede editie van ons kwartaalblad MASinfo is uit. Voor het lezen van het blad gaat u naar MAS multimedia/MASinfo

Shipping Notice 2015-01 betreffende de minimale vereisten voor een veilige en efficiente doorvaart. Voor het document gaat u naar Shipping Noitice. 

Vaar wijs, haal nu uw Vaarbewijs!

Bent u in het bezit van het certificaat "Veilig Varen" dan kunt u contact maken met de afdeling Marketing & Communication op het nummer 476733 toestel 239 of 259.

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) brengt ter algemene kennis dat per 1 juli 2016 de wijziging van Chapter VI, Part A, Regulation 2 "cargo information" van de International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) in werking treedt. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/BAZ.

BAZ no.30 Passage vaartuig. Op 22 en 23 juni 2016 zal het vaartuig M/S Industrial More vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier passeren. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.

De MAS brengt ter algemene kennis dat per 1 juli 2016 de wijziging van Chapter VI, Part A, Regulation 2 "cargo information" van de International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) in werking zal treden. De shipping notice en andere relevante informatie kan men downloaden via download.

 

Vaar wijs, haal nu uw Vaarbewijs!

Bent u in het bezit van het certificaat Veilig Varen, dan kunt u de volgende documenten indienen op de afdeling Marketing & Communication. Voor het volledig bericht gaat naar MAS multimedia/ Bekendmakingen.

Vaar wijs, haal nu uw Vaarbewijs!

 Bent u in het bezit van het certificaat Veilig Varen, dan kunt u de volgende documenten indienen op de afdeling Marketing & Communication (in het Flying Fish gebouw):

  • een uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van het paspoort;
  • een recente pasfoto;
  • een kopie van het certificaat “Veilig Varen”;
  • een verklaring van goede fysieke gesteldheid of gezondheidsverklaring door een erkende arts afgegeven;
  • bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager over minimaal 1 (één) jaar vaarervaring beschikt.
  • een stortingsbewijs met het gestort bedrag van SRD 150,= op één der bankrekeningen van de MAS t.w. DSB: 10 18 671 of Godo: 12 86 11 of Hakrinbank: 20 66 54 339

 Opmerking:

Indien de aanvrager geen bewijs van ervaring kan overleggen zal van betrokkene een praktische test worden afgenomen. De kosten hiervoor bedragen SRD 170, = (Honderd en zeventig 00/100 Surinaamse Dollar). Dit bedrag dient vooraf gestort te worden. De aanvrager dient hiervoor zelf een vaartuig in te zetten.

BAZ NO.27 De hydrografische metingen in de monding van de Surinamerivier zijn verlengd tot 25 juni 2016. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS Multi media/ BAZ .

BAZ.no.26
In de periode van 30 mei tot 9 juni 2016 zullen in de monding van de Surinamerivier met de opmetingsvaartuigen “MV MARWINA” en “PASISI” hydrografische metingen worden uitgevoerd. voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/BAZ

BAZ no. 25 Duikwerkzaamheden. Van 27 tot en met 29 mei 2016 zullen tussen 07:00 tot 18:00 uur, duikwerkzaamheden worden uitgevoerd op 23 Nautische mijl (Nm) voor de kust van Suriname. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.

BAZ no. 24 Duikwerkzaamheden in het Brokopondo stuwmeer. Van 24 tot en met 26 mei 2016 tussen 07:00 uur tot 17:00 uur, zullen duikwerkzaamheden worden uitgevoerd in het Brokopondo Stuwmeer. Voor het volledig bericht gaat u naar MAS multimedia/Bericht aan Zeevarenden.