header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 23 juni tot 30 september 2016 zal het onderzoeksvaartuig M/V POLARCUS ALIMA een seismisch onderzoek verrichten op een afstand van 56 NM (Nautische Mijlen) voor de Kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                   WGS 84                                              WGS 84
    Latitude (N)       Longitude(W)                 Latitude (N)       Longitude(W)
1  06 ̊ 50’.47 N    056 ̊ 32’.88 W              6   08 ̊ 03’.85 N    056 ̊ 10’.22 W
2  07 ̊ 02’.56 N    056 ̊ 32’.88 W              7   08 ̊ 03’.85 N    055 ̊ 48’.00 W
3  07 ̊ 21’.52 N    056 ̊ 32’.88 W              8   07 ̊ 38’.03 N    055 ̊ 48’.00 W
4  07 ̊ 42’.48 N    056 ̊ 21’.50 W              9   07 ̊ 38’.03 N    055 ̊ 39’.67 W
5  08 ̊ 03’.85 N    056 ̊ 17’.95 W            10   06 ̊ 50’.47 N    055 ̊ 39’.67 W

Het onderzoeksvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen en seismische kabels slepen met een lengte van 8500 meters en een breedte van 2000 meters. De volgboot “Vos Theia ” en de bevoorradingsschepen “The Taraska” en “Martin Michiel” zullen de “M/V POLARCUS ALIMA” assisteren bij de werkzaamheden. Vanaf augustus zal de volgboot “Vos Athos” de “Vos Theia” vervangen.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16 en MF 2182 kHz.

Let wel!
Het vaartuig M/V POLARCUS ALIMA zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van 9 NM (negen nautische mijl) van het achterschip en 2 NM (twee nautische mijl) aan de voorzijde en aan weerskanten van het schip M/V POLARCUS ALIMA.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.29/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From June 23rd till the 30th of September 2016 the survey vessel M/V POLARCUS ALIMA will conduct a 56NM (Nautical Miles) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

                      WGS 84                                  WGS 84
     Latitude (N)     Longitude(W)          Latitude (N)   Longitude(W)
1  06 ̊ 50’.47 N   056 ̊ 32’.88 W      6  08 ̊ 03’.85 N   056 ̊ 10’.22 W
2  07 ̊ 02’.56 N   056 ̊ 32’.88 W      7  08 ̊ 03’.85 N   055 ̊ 48’.00 W
3  07 ̊ 21’.52 N   056 ̊ 32’.88 W      8  07 ̊ 38’.03 N   055 ̊ 48’.00 W
4  07 ̊ 42’.48 N   056 ̊ 21’.50 W      9  07 ̊ 38’.03 N   055 ̊ 39’.67 W
5  08 ̊ 03’.85 N   056 ̊ 17’.95 W     10 06 ̊ 50’.47 N   055 ̊ 39’.67 W

The survey vessel will sail with an approximately speed of 4.5 knots and will tow seismic cables with a length of 8500 meters and a width of 2000 meters. The chase boats “Vos Theia” and supply vessels “The Taraska” and “Martin Michiel” will assist “M/V POLARCUS ALIMA” during operations. From August the vessel “ Vos Athos” will replace the “Vos Theia”.

Communication is through the VHF channel 16 and MF 2182 kHz.

Notice!
During the operation the vessel M/V POLARCUS ALIMA will be restrict in maneuverability.

Vessels shall keep a safe distance of 9 NM (nine nautical miles) astern and 2 NM (two nautical miles) ahead the front and on each side of M/V POLARCUS ALIMA.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.