header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.33/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 04 en 05 mei 2021 zal het MS ACE met reisnummer 02659 vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 04 mei 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 05 mei 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Met referte aan BAZ no.28/2021T, betreffende het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van Staatsolie Tout Lui Faut Jetty, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de baggerwerkzaamheden zijn verlengd tot en met 4 mei 2021.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2014
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 28 april tot 20 mei 2021 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van de dekschuiten Big Hub 12 en Big Hub 17 naar het MS Lygia. De dekschuiten zullen worden gesleept door de duwboten Massive 3 en Massive 6.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84        Latitude       Longitude
D1            06° 11'.988 N   055° 19'.739 W
D2            06° 11'.988 N   055° 19'.956 W
D3            06° 11'.773 N   055° 19'.956 W
D4            06° 11'.770 N   055° 19'.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient het bovenvermelde gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.30/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
ALLE RIVIEREN VAN SURINAME
TIJDELIJKE TOELATING VAARTUIGEN KLEINER DAN 50GT

Met ingang van maandag 19 april tot en met vrijdag 30 april 2021 worden vaartuigen kleiner dan 50 GT (de zgn. Braziliaanse schoeners) in de gelegenheid gesteld om met inachtneming van de voorwaarden zoals gesteld in BAZ No.51/2020T en de COVID-19 protocollen, de haven van Paramaribo aan te doen voor afhandeling.

De bemanning van deze vaartuigen die tot de haven zijn toegelaten, dienen aan boord van de vaartuigen te blijven. Het is verboden om met kleine boten (zgn. dinghy) vanuit deze vaartuigen zonder toestemming van de Havenmeester naar andere boten of steigers/aanmeerplaatsen te varen. Logistieke zaken voor de bemanning dienen door de scheepsagent, na afstemming met de autoriteiten, in orde worden gemaakt.

Na 30 april 2021 zal er geen gelegenheid meer bestaan voor de afhandeling en mogen deze vaartuigen zich tot nader order (na de pandemie) niet meer in Surinaamse wateren begeven.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 24 april tot 10 juli 2021 zal het onderzoekvaartuig Bourbon Sapphire wetenschappelijk- en biodiversiteitonderzoek verrichten op een afstand van zeventig nautische mijlen (70 NM) voor de kust van Suriname. Er zullen instrumenten aan de zeebodem worden bevestigd en in de waterkolom worden opgehangen op verschillende lokaties:

WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
Site 1 07° 27'.440 N 055° 57'.597 W
Site 2 07° 18'.832 N 056° 03'.464 W
Site 3 07° 20'.316 N 056° 03'.332 W
Site 4 07° 22'.847 N 055° 55'.631 W
Site 5 07° 30'.828 N 055° 58'.600 W
Site 6 07° 50'.383N 055° 55'.396 W

Er zal een gele markeringsboei (lichtkarakter Fl.Y.4s) geplaatst worden op Site 1.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 16.
• Het vaartuig Bourbon Sapphire zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.
• Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste duizend meter (1000 m) van het schip Bourbon Sapphire te houden.
• Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van tenminste vijf kilometer (5 km) van de markeringsboei.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Van 16 tot en met 30 april 2021, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de “Staatsolie Tout Lui Faut Jetty” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door de TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger) Elbe.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84 Latitude Longitude
A 05° 45'.960 N 055° 08'.701 W
B 05° 45'.955 N 055° 08'.676 W
C 05° 45'.977 N 055° 08'.694 W
D 06° 46'.023 N 055° 08'.638 W
E 05° 46'.161 N 055° 08'.784 W
F 05° 46'.063 N 055° 08'.783 W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger, die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens dumpen aan de westelijke zijde (06° 3’.287 N– 055° 13’.247 W) van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul.

Het baggeren zal dagelijks plaatsvinden tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
De TSHD Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn. De vaartuigen Martijn Eva, Dieni en Rodeur zullen tijdens de operatie assisteren.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 april 2021 zal het vaartuig AMA met reisnummer 02655 vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 april 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 11 april 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 03 en 04 april 2021 zal het vaartuig ACE (02647) vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 03 april 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 04 april 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – BRUYNZEELTERREIN - CEVIHAS
KAART 2765
WRAK GELOKALISEERD

Met referte aan BAZ No. 24/2021T, wordt u geïnformeerd dat het wrak is gelokaliseerd en gemarkeerd middels een gele boei (lichtkarakter Fl.Y.4s) op positie 05° 47’.651 N - 055° 09’.529 W. Het overige gebied van het rivierdeel is wederom opengesteld voor de scheepvaart.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en andere watergebruikers een afstand van tenminste 30 (dertig) meter te houden van de gele boei en het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.24/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – BRUYNZEELTERREIN - CEVIHAS
KAART 2765
VAARGEUL OPENGESTELD

Met referte aan BAZ No. 21/2021T en BAZ no. 22/2021T, wordt u geïnformeerd dat de vaargeul in het afgesloten deel is onderzocht en veilig bevonden. De vaargeul is wederom opengesteld voor de scheepvaart.

Het overige gebied van het rivierdeel is nog steeds afgesloten voor de scheepvaart.

De scheo. 24 epvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER - DIJKVLED
KAART 2765
BOEIEN KULDIPSINGH PORT FACILITY VERWIJDERD

Met referte aan BAZ no. 13/2021T, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de gele boeien zijn verwijderd.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER
VAARGEUL GESLOTEN
BRUYNZEELTERREIN- CEVIHAS

Met verwijzing naar BAZ no.21 T, zal in verband met onderzoekwerkzaamheden het rivierdeel van de Surinamerivier vanaf het Bruynzeelterrein tot Cevihas worden afgesloten voor de scheepvaart.

Het afgesloten gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84    Latitude       Longitude
1             05° 47.915'N   55° 9.867'W
2             05° 48.137'N   55° 9.357'W
3             05° 47.497'N   55° 9.683'W
4             05° 47.772'N   55° 9.164'W

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.21/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAME RIVIER - DIJKVELDBANK
KAART 2765
GEZONKEN DUWBOOT

In de Surinamerivier op 30 (dertig) meter afstand van de oostelijke rand van de vaargeul, recht tegenover NV De Molen te Dijkveldbank is een duwboot gezonken op positie 5° 47.730'N - 55° 9.580'W (WGS’84). Het wrak is onverlicht en onzichtbaar.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en andere watergebruikers 50 (vijftig) meter afstand te houden van de aangegeven locatie en met de nodige voorzichtigheid te passeren.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2021P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER
KAART 2765
ANKERGEBIED SUZANNASDAAL
GELE BOEI SA1 VERWIJDERD

Met referte aan BAZ no. 80/2020P, betreffende gele boei SA1 (Fl.4s) op positie 05° 52’.313 N – 55° 05’.791 W (WGS 84) aan de noordzijde van het ankergebied Suzannasdaal in de Surinamerivier, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de gele boei SA1 is verwijderd.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19 /2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
WRAK VERLICHT

Met referte aan BaZ NO.14/2021T, betreffende de gezonken ponton nabij Toevlucht op positie 05° 31’.025 N 055° 01’.527 W (WGS’84), wordt de scheepvaart geïnformeerd dat het wrak is voorzien van een gele lamp met als karakter Fl.Y.4s en zichtbare afstand 3-5 NM.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.