header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Van 3 tot en met 6 juli 2021, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier aan de zuidelijke kant van “Staatsolie Tout Lui Faut Jetty” baggerwerkzaamheden worden verricht door pontons en sleepboten op de locatie 05° 45’.95 N – 055° 08’.67 W (WGS 84).

Het baggermateriaal zal worden gedumpt op een privéterrein nabij Staatsolie Tout Lui Faut aan de linkeroever van de Surinamerivier.
De werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN VABI HAVENFACILITEIT

Van 1 juli tot en met 30 september 2021 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier bij de steiger van “Vabi Port Facility” baggerwerkzaamheden worden verricht met pontons en sleepboten.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS 84):
       Latitude         Longitude
A  05° 46’.433 N   055° 09’.116 W
B  05° 46’.516 N   055° 09’.200 W

Het baggermateriaal zal worden gedumpt op een privéterrein nabij plantage Rust & Werk aan de rechteroever van de Commewijnerivier.
De werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WRAKKEN GELOKALISEERD

Voor de kust van Suriname op een afstand van 168 km, zijn er twee wrakken gelokaliseerd.

Object  Latitude (WGS’84)   Longitude (WGS’84)  Minste diepte (MSL)  Opmerking
Wrak 1         07°26’.748N               55°56’.124W                   945 m                Niet-gevaarlijk wrak
Wrak 2         07°23’.442N               55°59’.142W                   657 m                Niet-gevaarlijk wrak

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MAATREGELEN VAN DE MAS IVM COVID-19
KEUREN VAN VAARTUIGEN

Vanwege de huidige COVID-19 situatie zal het keuren van vaartuigen vanaf 14 juni tot nader orde remote (op afstand) via video call plaatsvinden. De programma’s die hiervoor gebruikt zullen worden zijn WhatsApp, Googlemeet of Microsoft Teams.

Voor nadere informatie kan contact worden gemaakt met dhr. C. Finisie:
mobiel 8722099 of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gelieve rekening te houden met het bovenstaande.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 juni 2021 zal het MS AMA (02670) vanuit Alkmaar richting Traymore havenfaciliteit en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 15 juni 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore havenfaciliteit.
2. Op 16 juni 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore havenfaciliteit naar Alkmaar.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ NO.10/2021T, betreffende het verrichten van exploratieboringen voor de kust van Suriname op de boorlocatie 07° 25’.5 N – 056° 00’.5 W (WGS 84), wordt u geïnformeerd dat het boorschip Maersk Valiant haar werkzaamheden heeft verlengd tot en met 31 juli 2021.

In verband met de veiligheid dienen vaartuigen een veilige afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van het boorschip te houden.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via VHF kanalen 16 en 77.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• Maersk Valiant is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2014
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 10 juni tot 15 juli 2021 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van de dekschuiten Big Hub 12 en Big Hub 17 naar het MS Tong Ji Men. De dekschuiten zullen worden gesleept door de duwboten Massive 3 en Massive 6.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84    Latitude         Longitude
D1          06° 11'.988 N   055° 19'.739 W
D2          06° 11'.988 N   055° 19'.956 W
D3          06° 11'.773 N   055° 19'.956 W
D4          06° 11'.770 N   055° 19'.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12 .

De scheepvaart dient het bovenvermelde gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 4 en 5 juni 2021 zal het MS ACE (02669) vanuit Alkmaar richting Traymore havenfaciliteit en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 4 juni 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore havenfaciliteit.
2. Op 5 juni 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore havenfaciliteit naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.40/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ NO.8/2021T, betreffende het uitvoeren van exploratieboringen door het boorplatform Maersk Developer, wordt bekendgemaakt dat het boorplatform zal worden verplaatst naar de boorlocatie 07° 20’.600 N – 055° 57’.100 W (WGS 84). Het boorplatform zal van 31 mei tot en met 30 september 2021 exploratieboringen voor de kust van Suriname verrichten op deze locatie.

In verband met de veiligheid dienen vaartuigen een veilige afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van het boorplatform te houden. De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn MS Bourbon Topaz, MS Brad Dartez, MS Felton Tide en MS Delta Monarch.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via VHF kanalen 16 en 77.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• Maersk Developer is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39 /2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6A
STREMMING VAARGEUL OPGEHEVEN

Met referte aan BaZ no.38/2021T, betreffende het aan de grond geraakte vaartuig SALAMINA I op positie 5°59.395'N en 55° 12.976 W ter hoogte van boei S6A, wordt bekendgemaakt dat de stremming van de vaargeul is opgeheven.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
SCHIP AAN DE GROND

In de monding van de Surinamerivier nabij boei S6A is het vaartuig SALAMINA I aan de grond geraakt op positie 5°59.395'N en 55° 12.976 W.
De vaargeul nabij het schip is momenteel gestremd, waardoor passage van diep geladen schepen niet mogelijk is.

Bovengenoemde locatie heeft aan westelijke zijde van de vaargeul een diepte van tweeëneenhalve (2.5) meter bij laagwater. Vaartuigen met minder diepgang kunnen aan westelijke zijde op vijftig (50) tot honderd (100) meter afstand van het vaartuig SALAMINA I passeren met in achtneming van het getij op desbetreffend tijdstip en under-keel clearance van 0,3 meter.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en een afstand van vijftig (50) meters van het vaartuig SALAMINA I te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN VABI PORT FACILITY

Met referte aan BaZ NO.35/2021T, betreffende het uitvoeren van baggerwerkzaamheden langs de linkeroever van de Surinamerivier bij de steiger van “Vabi Port Facility” verricht door het baggervaartuig ELBE, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de baggerwerkzaamheden zullen worden voortgezet van 22 tot en met 25 mei 2021.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Met referte aan BaZ NO.32/2021T, betreffende het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van Staatsolie Tout Lui Faut Jetty, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de baggerwerkzaamheden zullen worden vervolgd van 21 tot en met 24 mei 2021.

De baggerwerkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd worden.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.35/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN VABI PORT FACILITY

Op 20 en 21 mei 2021 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier bij de steiger van “Vabi Port Facility” baggerwerkzaamheden worden verricht door het baggervaartuig ELBE.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS 84):
         Latitude        Longitude
A  05° 46’.516 N  055° 09’.183 W
B  05° 46’.433 N  055° 09’.050 W

Er zal gebaggerd worden met de Trailing Suction Hopper Elbe die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het gebaggerd materiaal zal vervolgens worden gedumpt aan de westelijke zijde van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul.

De werkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Het baggervaartuig ELBE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.34/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 17 en 18 mei 2021 zal het MS AMA met reisnummer 02664 vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 17 mei 2021 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 18 mei 2021 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.