header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.35/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
TIJDELIJKE VERPLAATSING VAN DE BOEIEN TE OUTERBANK

In het kader van de baggerwerkzaamheden in de monding van de Surinamerivier zullen de boeien S2, S4, S6, S6A en S8 tijdelijk worden verplaatst in oostelijke richting.
De verplaatsing van de boeien zal plaatsvinden op 6 maart 2020 door het multifunctioneel vaartuig Marwina.

De verplaatsing van de boeien geschied als volgt;

Naam Huidige Positie WGS’84  Gewijzigde Positie WGS’84 Afstand van de vaargeul (in m)
S2

06º03'.208N
55º12'.855W

06º03'.212N 55º12'.820W 50
S4 06º01'.879N 55º12'.880W 06º01'.878N 55º12'.854W 50
S6 06º00'.400N 55º12'.923W 06º00'.405N 55º12'.893W 97
S6A 05°59’.302N 055°12’.959W 05°59’.297N 055°12’.928W 151
S8 05º59'.034N 55º12'.941W 05º59'.043N 55º12'.910W 75

De bovengenoemde positie zal tot en met 31 maart 2020 van kracht zijn.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.34/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
MONDING NICKERIE- EN CORANTIJNRIVIER
GEZONKEN VAARTUIG OP DRIFT

In de monding van de Nickerierivier, nabij boei N2 met coördinaten 06°01’.105N 57°00’.654W (WGS’84) is een gezonken houtenvaartuig op drift in westwaartse richting.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.33/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
HYDROGRAFISCE METINGEN

Met referte aan BaZ NO.30/2020T , betreffende het uitvoeren van hydrografische metingen in de monding van de Surinamerivier met het opmetingsvaartuig MARWINA, wordt u geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn verlengd tot en met 13 maart 2020.

De scheepvaart en overige watergebruikers dienen hiermee rekening te houden.

Maritieme Autoriteit Suriname,

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 276
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ. NO.31/2020T, betreffende de baggerwerkzaamheden, wordt u geïnformeerd dat het baggergebied is uitgebreid tot boei S10.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

      Latitude         Longitude
A 06° 03’.852 N   055° 12'.836 W
B 06° 03'.853 N   055° 12'.926 W
C 05° 59'.088 N   055° 13'.932 W
D 05° 58'.936 N   055° 12'.995 W
E 05° 58'.392 N   055° 12'.683 W
F 05° 58'.442 N   055° 12'.596 W
G 05° 59'.118 N  055° 12'.931 W

Er zal dag en nacht gebaggerd worden. Het vaartuig Hang Jun 3001 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn en de nodige verlichting en tekens voeren.

Voor passage in de vaargeul zal directe communicatie met de Hang Jun 3001 en de Vessel Traffic Control van de MAS noodzakelijk zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Van 28 februari tot 31 maart 2020 zullen baggerwerkzaamheden plaatsvinden in de vaargeul van de Surinamerivier door de Trailing Suction Hopper Dredger Hang Jun 3001. Het baggergebied ligt tussen de boeien S6 en LS.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

Latitude Longitude
A 06° 03'.815 N 055° 12'.845 W
B 06° 03'.817 N 055° 12'.918 W
C 06° 01'.096 N 055° 12'.975 W
D 06° 01'.094 N 055° 12'.902 W

Er zal dag en nacht gebaggerd worden. Het vaartuig Hang Jun 3001 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.30/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
HYDROGRAFISCE METINGEN

In verband met het Surinamerivier baggerproject zullen van 24 februari tot en met 29 februari 2020 in de monding van de Surinamerivier met het opmetingsvaartuig MARWINA hydrografische metingen worden uitgevoerd. De metingen zullen dagelijks van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds plaatsvinden.

Het opmetingsgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

WGS ‘84           Latitude                  Longitude
A                    06° 10'.037 N          055° 12'.494 W
B                    06° 10'.044 N          055° 13'.755 W
C                    05° 57'.529 N          055° 13'.784 W
D                    05° 54'.889 N          055° 10'.215 W
E                    05° 56'.151 N          055° 09'.436 W
F                    05° 57'.717 N          055° 11'.805 W
G                    05° 58'.978 N          055° 12'.506 W

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart en overige watergebruikers dienen hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
KUST VAN SURINAME
HYDROGRAFISCH EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ NO.24/2020T, betreffende het uitvoeren van hydrografische en wetenschappelijke metingen door het onderzoek vaartuig R/V Ridley Thomas en de survey launch RT2 voor de kust van Suriname tot de maritieme grenslijn met Guyana, wordt u geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn verlengd tot en met 6 maart 2020.

Gedurende deze periode zal R/V Ridley Thomas ten anker gaan in het gebied begrensd door de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude                    Longitude
C1            06° 11'.624            N 055° 19'.725 W
C2            06° 11'.625            N 055° 19'.942 W
C3            06° 11'.409            N 055° 19'.943 W
C4            06° 11'.407            N 055° 19'.725 W


De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER
VERWIJDEREN VAN VAARTUIGEN

Van 23 tot en met 25 februari 2020 zullen activiteiten worden gehouden nabij de oude SMS veersteiger, in het gebied begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84       Latitude          Longitude
A.             05° 49'.462      N055° 09'.284 W
B.             05° 49'.413      N055° 09'.428 W
C.             05° 49'.426      N055° 09'.274 N
D.             05° 49'.375      N055° 09'.404 N

Bovenvermeld gebied zal van 23 tot en met 25 februari 2020 tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY


Met referte aan BaZ NO.25/2020T, betreffende het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van Staatsolie Tout Lui Faut Jetty, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd van 24 tot en met 27 februari 2020.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING COMMEWIJNERIVIER
TIJDELIJK ANKERGEBIED VOOR BAGGERSCHEPEN

In verband met het Surinamerivierbaggerproject is er in de monding van de Commewijnerivier een tijdelijk ankergebied voor baggerschepen aangewezen tot en met maart 2021. Het tijdelijke ankergebied is aangegeven met de onderstaande coördinaten:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A             05° 53’.758 N   055° 04’.439 W
B             05° 53’.758 N   055° 04’.874 W
C             05° 53’.726 N   055° 05’.287 W
D             05° 53’.524 N   055° 05’.288 W
E             05° 53’.584 N   055° 04’.851 W
F             05° 53’.582 N   055° 04’.440 W

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Van 19 tot en met 21 februari 2020, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de “Staatsolie Tout Lui Faut Jetty” (positie 05° 46’.046N - 055° 8.711W) baggerwerkzaamheden plaatsvinden door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd Lesse.

Het vaartuig Lesse zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.24/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
KUST VAN SURINAME
HYDROGRAFISCH EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 17 februari tot en met 4 maart 2020 zullen het onderzoek vaartuig R/V Ridley Thomas en de survey launch RT2 gedurende daglicht, hydrografische en wetenschappelijke metingen verrichten voor de kust van Suriname tot de maritieme grenslijn met Guyana. Het betreft hierbij één lijn, die gevaren wordt, met de volgende coördinaten:

                    WGS 84
Nr. Latitude (N)   Longitude(W)
1.   05 ̊ 53’.892 N   055 ̊ 07’.789 W
2.   05 ̊ 54’.098 N   055 ̊ 07’.639 W
3.   05 ̊ 54’.119 N   055 ̊ 07’.631 W
4.   05 ̊ 54’.141 N   055 ̊ 07’.628 W
5.   05 ̊ 54’.162 N   055 ̊ 07’.631 W
6.   05 ̊ 54’.182 N   055 ̊ 07’.639 W
7.   05 ̊ 54’.203 N   055 ̊ 07’.653 W
8.   05 ̊ 54’.222 N   055 ̊ 07’.675 W
9.   05 ̊ 55’.555 N   055 ̊ 10’.256 W
10. 05 ̊ 55’.818 N   055 ̊ 10’.740 W
11. 05 ̊ 57’.744 N   055 ̊ 14’.295 W
12. 05 ̊ 58’.059 N   055 ̊ 14’.675 W
13. 05 ̊ 58’.417 N   055 ̊ 14’.935 W
14. 05 ̊ 58’.866 N   055 ̊ 15’.117 W
15  06 ̊ 02’.812 N   055 ̊ 16’.208 W
16. 06 ̊ 07’.335 N   055 ̊ 17’.460 W
17. 06 ̊ 07’.929 N   055 ̊ 17’.624 W
18. 06 ̊ 09’.472 N   055 ̊ 18’.444 W
19. 06 ̊ 14’.249 N   055 ̊ 21’.901 W
20. 06 ̊ 50’.000 N   055 ̊ 47’.784 W
21. 06 ̊ 50’.903 N   055 ̊ 48’.320 W
22. 06 ̊ 51’.957 N   055 ̊ 48’.622 W
23. 06 ̊ 54’.461 N   055 ̊ 48’.723 W
24. 07 ̊ 14’.728 N   055 ̊ 49’.539 W
25. 07 ̊ 16’.493 N   055 ̊ 49’.610 W

Let wel!
Het onderzoek vaartuig R/V Ridley Thomas en de survey launch RT2 zullen tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zullen de relevante tekens tonen.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van tenminste één kilometer (1 km) van het onderzoek vaartuig R/V Ridley Thomas en RT2 te houden.
De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart en overige watergebruikers dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 17 en 18 februari 2019 zal het vaartuig ZEA AIM vanuit Alkmaar richting Traymore Haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 17 februari 2020 tussen 04:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore Haven.
2. Op 18 februari 2020 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN PORT FACILITY

Van 14 tot en met 17 februari 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen Port Facility” (positie 05 47’.675N - 055 09’.720W) baggerwerkzaamheden middels een rupstrekker plaatsvinden vanuit het vaartuig Taurus-01 en met sleepponton 05.

Het vaartuig Taurus-01 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 10.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.21/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Met referte aan BaZ NO.08/2020T, betreffende het uitvoeren van seismisch onderzoek in Guyanese wateren tot aan de maritieme grens met Suriname, waarbij de vaartuigen zullen manoeuvreren in Surinaamse wateren, wordt u geïnformeerd dat de onderzoekvaartuigen Ramform Titan en Ramform Tethys hun seismisch onderzoek hebben verlengd tot en met 30 april 2020.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.