header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.49/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Het boorschip Noble Sam Croft zal van 10 april tot en met 30 juni 2020 exploratie boringen voor de Kust van Suriname op de boorlocatie 07° 27’.952 N - 056° 07’.282 W (WGS 84) verrichten.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart een afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van Noble Sam Croft te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn Southern Tide, States Tide, Troms Hera en Polaris.

Let wel:
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• De Noble Sam Croft is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

Communicatie geschiedt via de VHF op alle internationale kanalen op de frequenties 149.3 tot 163.75 MHz en via de MF kanalen op de frequenties 1.6 tot 30 MHz.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VERPLICHTE COVID-19 MAATREGELEN
VERPLICHTE COVID-19 SCREENING ZEE BOEI

Met verwijzing naar de MAS-brieven van 12 maart 2020 "COVID-19virus" en 25 maart 2020, “Preventing and/or mitigating the transmission of the COVID-19 to pilots” en BAZ no. 40, “Tijdelijke maatregelen in verband met COVID-19”, zullen bemanningsleden van alle internationale vrachtschepen ingaande 06 april 2020 worden onderworpen aan een COVID-19 screening bij de zee boei, voorafgaand aan de beloodsing.

Alle schepen dienen minimaal 3 (drie) uren voor het beloodsen bij de zee boei aanwezig te zijn.

Houd er rekening mee dat alle in te dienen documenten en te volgen procedures nog steeds van kracht zijn.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, ANKERGEBIED SUZANNASDAAL
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.44/2020T, betreffende het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in het ankergebied van Suzannasdaal met de baggervaartuigen EAGLET, HANGBO 3005 en HANGBO 3006, wordt u geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn verlengd tot en met 30 april 2020.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:
        Latitude       Longitude
A  05° 51’.788 N   55° 05’.794 W
B  05° 51’.813 N   55° 05’.504 W
C  05° 51’.541 N   55° 05’.476 W
D  05° 51’.518 N   55° 05’.759 W

Er zal dag en nacht gebaggerd worden. De vaartuigen EAGLET, HANGBO 3005 en HANGBO 3006 zullen tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn en de relevante tekens en lichten voeren.

Let wel!
Gedurende deze periode zal het werkgebied tijdelijk niet toegankelijk zijn voor de scheepvaart en overige watergebruikers.

Voor passage in de vaargeul zal directe communicatie met de baggervaartuigen en de Vessel Traffic Control van de MAS noodzakelijk zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 6 en 7 april 2020 zal het MS CHARGER vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 6 april 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 7 april 2020 tussen 06:00 – 18:00 uur van Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 maart 2020 zal het MS SHIVA VIKING vanuit Alkmaar richting Traymore haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 maart 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 27 maart 2020 tussen 07:00– 18:00 uur vanuit Traymore haven naar Global Oil N.V.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, ANKERGEBIED SUZANNASDAAL
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Van 26 tot en met 31 maart 2020 zullen baggerwerkzaamheden plaatsvinden in het ankergebied van Suzannasdaal door de baggervaartuigen EAGLET, HANGBO 3005 en HANGBO 3006.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:
       Latitude        Longitude
A  05° 51’.788 N   55° 05’.794 W
B  05° 51’.813 N   55° 05’.504 W
C  05° 51’.541 N   55° 05’.476 W
D  05° 51’.518 N   55° 05’.759 W

Er zal dag en nacht gebaggerd worden. De vaartuigen EAGLET, HANGBO 3005 en HANGBO 3006 zullen tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn en de relevante tekens en lichten voeren.

Let wel!
Gedurende deze periode zal het werkgebied tijdelijk niet toegankelijk zijn voor de scheepvaart en overige watergebruikers.

Voor passage in de vaargeul zal directe communicatie met de baggervaartuigen en de Vessel Traffic Control van de MAS noodzakelijk zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, SUZANNASDAAL
DUIKWERKZAAMHEDEN

Op 25 maart 2020 zullen tussen 12:00 – 16:00 uur duikwerkzaamheden worden uitgevoerd langs de MS HANG JUN 3001 die ten anker ligt te Suzannasdaal op positie 05º 51’.507 N - 055º 05’.696 W.

Let wel!
Tijdens de uitvoering van de duikwerkzaamheden dienen vaartuigen ruim afstand te houden van de MS HANG JUN 3001 en de vaart te verminderen .

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart en overige watergebruikers dienen hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, SUZANNASDAAL
DUIKWERKZAAMHEDEN

Op 25 maart 2020 zullen tussen 12:00 – 16:00 uur duikwerkzaamheden worden uitgevoerd langs de MS HANG JUN 3001 die ten anker ligt te Suzannasdaal op positie 05º 51’.507 N - 055º 05’.696 W.

Let wel!
Tijdens de uitvoering van de duikwerkzaamheden dienen vaartuigen ruim afstand te houden van de MS HANG JUN 3001 en de vaart te verminderen .

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.


De scheepvaart en overige watergebruikers dienen hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN HAVENFACILITEIT

Van 25 maart tot en met 15 april 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen Havenfaciliteit” (positie 05 47’.675N - 055 09’.720W) baggerwerkzaamheden middels een hydraulische graafmachine plaatsvinden vanuit het vaartuig Harriette.

Het vaartuig Harriette zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 21 en 22 maart 2020 zal het MS SHIVA VIKING vanuit Alkmaar richting Traymore haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 21 maart 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 22 maart 2020 tussen 06:00– 18:00 uur vanuit Traymore haven naar Global Oil N.V.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.40/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
HEEL SURINAME INCLUSIEF ALLE RIVIEREN
TIJDELIJKE LOCKDOWN N.A.V. DE COVID-19 MAATREGELEN

In verband met het COVID-19 virus geldt voor geheel Suriname inclusief alle waterwegen en havens vanaf 14 maart 2020, 00:00 uur een lock-down.
Internationale vrachtschepen zijn hiervan uitgezonderd en mogen conform de geldende procedure onze havens aandoen.
Alle overige internationale scheepvaart valt onder de lock-down.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
TIJDELIJKE VERPLAATSING VAN DE BOEIEN TE OUTERBANK

In het kader van de baggerwerkzaamheden in de monding van de Surinamerivier zullen de boeien S6A en S8 tijdelijk worden verplaatst in oostelijke richting.
De verplaatsing van de boeien zal plaatsvinden op 14 maart door het Multipurpose Vessel Marwina.

De verplaatsing van de boeien geschied als volgt;

Naam  Huidige Positie WGS’84      Gewijzigde Positie WGS’84  Afstand van de vaargeul (m)
S6A        05°59’.297N                         05°59’.298 N                             106
              055°12’.928W                      055°12’.901 W 
                                                                     
S8         05º59'.043N                          05°59’.053 N                             100
             55º12'.910W                         055°12’.885 W
 

De bovengenoemde positie zal tot 31 maart 2020 van kracht zijn.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
HYDROGRAFISCE METINGEN

Met referte aan BaZ NO.33/2020T, betreffende het uitvoeren van hydrografische metingen in de monding van de Surinamerivier met het opmetingsvaartuig MARWINA, wordt u geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn verlengd tot en met 20 maart 2020.

De scheepvaart en overige watergebruikers dienen hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 maart 2020 zal het MS ZEA AIM vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 15 maart 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 16 maart 2020 tussen 06:00 – 18:00 uur van Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 7 en 8 maart 2020 zal het MS ZEA AMA vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 7 maart 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 8 maart 2020 tussen 06:00 – 18:00 uur van Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.